Albert Roussel
 

 
   


 Roussel, Albert (Charles Paul Marie)

(Tourcoing 1869 - Royan 1937)

Frans componist. Roussel volgde een opleiding tot marineofficier, maar na van 1889 tot 1894 dienst te hebben gedaan, nam hij ontslag en wijdde zich aan de muziek. Hij studeerde tot 1898 bij Gigout, daarna aan de Schola Cantorum bij d'Indy. Aan dit instituut doceerde hij van 1902 tot 1914 contrapunt. In de Eerste Wereldoorlog was hij werkzaam bij het Rode Kruis, maar in 1918 moest hij zich om gezondheidsredenen uit het openbare leven terugtrekken en wijdde hij zich uitsluitend aan het componeren.

Roussel heeft in zijn vrij omvangrijk oeuvre op bewonderenswaardige wijze vele stijlkenmerken verwerkt: niet de stijlen beïnvloedden Roussel, maar hij was het zelf die de diverse stijlen een eigen karakter gaf, die bewees dat hun mogelijkheden bepaald niet uitgeput waren. In zijn laatste werken (na 1930) wist hij alle verworvenheden tot een nieuwe, unieke eenheid te integreren. Hij schreef piano- en kamermuziek, koor- en orkestwerken (o.a. 4 symfonieën, concerten), opera's en toneelmuziek. Beroemd werden vooral zijn balletten Le festin de l'araignée (1912) en Bacchus et Ariane (1930).