Arnold de Lantins
 

 
   


 Lantins, Arnold de

(eerste helft 15e eeuw)

Zuid-Nederlands componist. Lantins kwam waarschijnlijk uit de omgeving van Luik. In 1428 verbleef hij in VenetiŽ en gedurende de winter van 1431-1432 was hij zanger aan de pauselijke kapel te Rome. Van hem is o.a. een van de eerste complete miszettingen (driestemmig) bekend: Verbum incarnatum , een cyclische mis, waarin de eenheid wordt bereikt door de vijf onderdelen steeds met hetzelfde beginmotief te laten inzetten. Daarnaast schreef hij een dertigtal andere werken, waaronder motetten en chansons.