Jean-Jacques
Rousseau

 

 
   


 Rousseau, Jean-Jacques

(Genève 1712 - Ermenonville, bij Parijs 1778)

Frans schrijver, filosoof en componist. Rousseaus invloed op het muzikale denken van zijn tijd is zeer groot geweest, met name door zijn Dictionnaire de musique (1767) en zijn Lettres sur la musique moderne et française (1753). Met zijn blijspel Le devin du village (1752), waarmee hij ook als componist naam maakte, gaf hij een belangrijke stoot tot de ontwikkeling van het Singspiel en de opéra-comique. Ook met latere werken, o.a. Pygmalion (1770), gaf hij voor vele componisten een nieuwe richting aan. Hij schreef verder instrumentale werken en enkele minder belangrijke vocale composities.