Johann Kimberger
 

 
   


 Kirnberger, Johann (Philipp)

(Saalfeld, Thüringen, 1721 - Berlijn 1783)

Duits componist en muziektheoreticus. Kirnberger was een leerling van J.S. Bach in Leipzig (1739-1741) en werkte vanaf 1751 bij Frederik de Grote als violist. Hij had als muziektheoreticus grote invloed; belangrijke werken van hem op dit gebied zijn: Die Kunst des reinen Satzes (1774-1779) en Grundsätze des Generalbasses (1781). Ook schreef hij een merkwaardige componeermethode: Sonaten aus 'm Ermel zu schüddeln (1783), die - wat waarschijnlijk niet de bedoeling is geweest - maar al te vaak volkomen au sérieux is genomen. Hij componeerde veel vocale muziek, waaronder liederen, cantates en motetten.