Matthew Locke
 

 
   


 Locke, Matthew

(ook: Lock; Exeter ca. 1630 - Londen 1677)

Engels componist. Locke begon als koorzanger in de kathedraal van Exeter onder Edward Gibbons, en werd na verdere studie in 1661 door Karel II tot hofcomponist benoemd. In deze functie schreef hij toneelmuziek, masques, anthems, kerkmuziek, kamermuziek, werken voor virginaal en liederen. Ook publiceerde hij enige geschriften, o.a. Modern church music (1666), The present practice of music (1673) en Melothesia (1673), waarin een verhandeling over de becijferde bas.