Orde van de alen

 

Vissenpagina klik hier >>

 
  De orde van de alen die tot de beenvissen behoort, bestaat uit meer dan 600 verschillende soorten, die onderverdeeld zijn in 22 families. Met uitzondering van de poolgebieden komen ze over de gehele wereld voor. Ze leven in zeewater en in zoet water.

Alen hebben een slangachtig, langgerekt lichaam en een huid zonder schubben. Hun rug- en achtervinnen zijn lang, de buikvinnen ontbreken.

Alen kunnen uitstekend zwemmen. Ze bewegen zich als slangen door het water. Hun roofdierenaard moet niet onderschat worden. Hun kleine spitse tanden vormen een geducht wapen.

Naast de "echte" palingen, waartoe de rivierpaling behoort, maken ook de murenen en de zeepalingen deel uit van deze orde.

Murenen en palingen hebben giftig bloed dat een enkeling noodlottig kan worden. Deze populaire consumptievissen zijn echter voor de mens niet meer gevaarlijk als ze even gekookt zijn.