de Brasem

 

Vissenpagina klik hier >>

 
  BESCHRIJVING
De brasem is een grijsbruin gekleurde vis, met zilverkleurige flanken, die -naarmate de brasem groter wordt- bronskleuriger worden. De brasem heeft 12-14 schubben tussen de rugvin en zijlijn. De vis heeft een, ver uitstulpbare, onderstandige bek. De brasem is na ongeveer zes jaar geslachtsrijp. De paaitijd ligt tussen april en juni. 

De brasem is een bodemvis die voornamelijk van watervlooien en kleine bodemorganismen leeft. Brasems leven in scholen in voornamelijk stilstaande wateren en traag stromende benedenrivieren. Tegenwoordig komt de brasem in bijna heel Nederland voor. 

Algemeen wordt gedacht dat de brasem en sterk troebel water (vaak water dat vaak teveel meststoffen bevat -eutroof water-) bij elkaar horen. De brasem is weliswaar een algemene vis in dit soort water, maar groeit hier echter slecht en is
vaak in een slechte conditie. De overlevingskansen van jonge brasem in troebel water zijn echter groter, omdat troebel water een handicap is voor roofvis. De jonge brasems eten de algen etende watervlooien, waardoor de algen (en de vertroebeling) toenemen. Een terugbrenging van de meststoffen in het water en het verwijderen van brasems kan ervoor zorgen dat het water wederom helder wordt. 

De maximale leeftijd ligt rond de 15 jaar. Een grote vis is een brasem langer dan 50 centimeter en zwaarder dan 3 pond. Brasems van rond de 10 pond zijn een zeldzaamheid. De vis kan tot 90 centimeter groot worden.