Zalmachtigen

 

Vissenpagina klik hier >>

 
  Klik voor een hoger kwaliteits afbeeldingDe orde van de zalmachtigen bestaat uit 24 families met meer dan 500 soorten. Ze komen zowel in zoet water als in zeewater voor. Een bijzonder kenmerk van alle zalmachtigen is een kleine straalloze vetvin die zich achter de rugvin bevindt. Naast de vlagzalm, de zalmforel, de spiering en de forel is ook de naamgever van deze orde, de zalm, een bijzonder lid van de familie.
Met uitzondering van de zalmen die in de binnenzeeŽn leven worden deze vissen in rivieren geboren en trekken ze vervolgens naar zee. Tijdens de paaitijd keren ze weer naar hun geboorteplaats terug.
De jonge zalmen trekken twee tot drie jaar nadat ze in de rivier ter wereld gekomen zijn voor het eerst stroomafwaarts naar de zee. Bij de monding van de rivier blijven ze enige tijd wachten omdat ze langzaam moeten wennen aan het zoute zeewater.
De zalmen leven tussen de ťťn en de vier jaar in zee, dan vertrekken ze weer naar hun geboorteplaats om daar te paaien. Het is een reis van vele duizenden kilometers die bemoeilijkt wordt door watervallen en waterkeringen. Deze hindernissen worden overwonnen want zalmen kunnen 3 meter hoog springen en 6 meter ver. Naast bijzonder hoge stuwdammen worden zelfs zalmtrappen gebouwd: dit zijn boven elkaar liggende waterbekkens die ervoor zorgen dat de zalmen hun tocht naar de paaiplaats kunnen vervolgen.
Daar aangekomen graaft het vrouwtje met behulp van haar staart een ondiep nest in de kiezelgrond. Ze zet haar eitjes af en het wachtende mannetje bevrucht de eitjes direct. Dit vindt in de winter plaats. De eitjes overwinteren in het nest. Het volgende voorjaar komen de jongen uit het ei en het hele proces herhaalt zich weer.
Onderzoeken met gemerkte zalmen hebben aangetoond dat de vissen hun "geboorterivier" terugvinden met behulp van hun reukzin.
Vanwege de sterke vervuiling van de rivieren is de zalm zeldzamer geworden. In de rivieren van Noord-Amerika en Noord-Rusland treft men nog een groot aantal exemplaren aan.