de Zeelt

 

Vissenpagina klik hier >>

 
  De zeelt is een Europese karpersoort. De zeelt komt voor in stille meren en poelen en in langzaam stromend water.
De maximaal 70 cm lange zeelt onderscheidt zich van de andere karpers door zijn gedrongen lichaamsbouw. Zijn vinnen zijn afgerond en de kleine schubben zijn bedekt met slijm. Aan de bek heeft hij twee baarddraden, die tastzintuigen bevatten.
De mannetjes onderscheiden zich van de vrouwtjes door hun buikvin. Bij de mannetjes heeft de buikvin een extra vinstraal.
Het voedsel van de zeelt bestaat uit weekdieren en kreeftachtigen en insectenlarven. Deze vindt hij voornamelijk op de bodem van het meer. Zeelten kunnen met minder zuurstof toe dan andere soorten. Daarom kunnen ze in zuurstofarme vijvers in leven blijven.
In de paaitijd, die plaats vindt in het voorjaar en in de zomer, worden er eitjes afgezet tussen de planten in het ondiepe water. Na ongeveer een week komen de jongen uit.