het Stekelbaarsje

 

Vissenpagina klik hier >>

 
  Er zijn tien soorten stekelbaarzen. Sommige soorten leven in zoet water, andere leven in zee. Ze zijn tussen de vijf en de twintig centimeter lang en hebben geen schubben.
In Europa komt vooral de driedoornige stekelbaars voor. Deze heeft geen schubben maar een pantser van beenplaten. Op zijn rug bevinden zich drie oprichtbare stekels die hij gebruikt om zich te verdedigen.
Zijn voedsel bestaat uit wormen, weekdieren, larven en planten.
De paringstijd van de stekelbaarzen is bijzonder interessant. Deze vindt plaats in april of juni. Gedurende deze tijd heeft het mannetje een rode buik. Hij bouwt op de zeebodem een nest van planten. De planten worden met een slijmhoudende massa bij elkaar gehouden. Daarna lokt hij één of meer vrouwtjes naderbij. De vrouwtjes zetten hun eitjes in het nest af en worden onmiddellijk door het mannetje bevrucht. Vanaf dat moment wordt het nest door het mannetje bewaakt. Om de zuurstoftoevoer van het nest te bevorderen, waaiert het mannetje water naar binnen.
Na ongeveer drie weken komen de jongen uit de eitjes. Ze worden door het mannetje bewaakt tot ze zelfstandig zijn.