de Kroeskarper

 

Vissenpagina klik hier >>

 
  De kroeskarper is een vis die nog wel eens wordt verward met de giebel. In tegenstelling tot de giebel heeft de kroeskarper echter geen neusje en is de kroeskarper koper/bronsachtig van kleur. De kroeskarper heeft geen baarddraden en een opvallend hoge rug.
De kroeskarper is na ongeveer 2 tot 4 jaar geslachtsrijp, de mannetjes eerder dan de vrouwtjes. De paaitijd begint in mei en duurt ongeveer tot de maand juni.

De kroeskarper voedt zich voornamelijk met kreeftachtigen en waterplanten. Het is een sterke vis, die in ondiepe wateren goed kan overleven, doch komt voornamelijk in diepere meren en plassen voor. De kroeskarper komt in het westen van Nederland veelvuldig voor. In het oosten in iets mindere mate.

De maximale leeftijd van de kroeskarper ligt rond de 10 jaar. Een grote kroeskarper is er een van 40 centimeter. Vissen van meer dan 50 centimeter worden zelden gevangen.