de Sneep

 

Vissenpagina klik hier >>

 
  Kenmerken:
7-8 rijen schubben boven de zijlijn. Maximale lengte 50 cm. Door de visserijwet beschermd tot een lengte van 30 cm. Rug grijs, naar de flanken overgaand in groengrijs; buik witgeel. Brede, stompe, naar voren uitstekende snuit; onderstandige bek met dikke bovenlip; onderlip met een harde hoornlaag bedekt. Rug- en staartvin grijs of donkergrijs met rode tint; overige vinnen geeloranje. Eerste rugvinstraal even vr de eerste buikvinstraal ingeplant.
Snepen komen voor in de stroomgebieden van Maas, Rijn en Donau. Door kanalisering van vele rivierdelen in de vorige eeuw en begin deze eeuw, hebben de snepen zich meer stroomafwaarts verspreid dan vroeger het geval was. Zij leven in scholen en paaien van februari tot april boven grindbodems. Zij voeden zich met algen, die op oeverbegroeiingen, stenen e.d. voorkomen.

Verspreiding:
in Nederland in zoet water alleen in de Maas in Limburg; minder algemeen.