de snotolf

 

Vissenpagina klik hier >>

 
  Het bijzondere van de snotolf is de zuignap die volwassen dieren onder de buik hebben zitten. Deze gebruikt de snotolf om zich vast te zetten op de zeebodem. De vis komt langs de Nederlandse kust vrij algemeen voor. Snotolven worden maximaal een halve meter lang en 5 kg zwaar. Snotolven eten zo÷plankton en slakken die tussen stenen en wieren leven.

De snotolf heeft een rond lichaam met een kleine staart. De stompe kop met kleine ogen en een grote bek geven de indruk dat de vis meestal niet zo'n vrolijk humeur heeft. Ook de vergroeiing aan de buik en zijn naam (in het zuiden van Nederland wordt de vis zelfs strontvreter genoemd) dragen niet bij aan een goed imago. Hun ware natuur is echter heel anders.

De tijdens de paaitijd lichtgevend oranje-paars gekleurde mannetjes bewaken gedurende deze hele periode het 8-hoekige nest met daarin tot 200.000 eieren. Ze eten daarbij niet. Veel mannetjes-snotolven gaan dood als de jongen het nest verlaten hebben. De eieren worden in de getijdenzone gelegd. Bij laagwater blijven ze onder water, maar de zuurstofvoorziening komt wel in de knel. Vader snotolf zit boven de eieren en 'waait' vers water toe door met de vinnen te bewegen. Op deze manier krijgen de eieren ook bij laagwater voldoende zuurstof binnen. Het legsel wordt soms zwart geverfd en als "Duitse kaviaar" verkocht.

Vrouwtjes snotolven kunnen een halve meter lang worden, mannetjes blijven meestal kleiner dan 30 cm. Ze geven de voorkeur aan een leefomgeving met veel stroming en een stenige ondergrond, waar ze zich met hun zuignap vast kunnen zetten. Ze komen echter ook in de zandige zuidelijke Noordzee voor.

Vroeger dacht men dat de snotolf alleen op de bodem van de zee leefde. Pas in 1983 werd aangetoond dat volwassen snotolfen ook in de bovenste waterlagen van de zee kunnen voorkomen. Het paaien gebeurt op de bodem. Langs de Nederlandse kust en in de Duitse Bocht leven snotolfen op de bodem. Ze komen dan ook vooral gedurende de wintermaanden voor, dan is het de paaitijd. Jonge exemplaren worden van oktober tot juni gevonden.

Dat een snotolf niet alleen op de bodem voorkomt kan ook verklaard worden uit de maaginhoud. Vaak worden ribkwallen, scholeieren en kwallen gevonden. Deze komen hoger in het water voor.