De Duikschool
Veiligheidsmaterieel

 

Vissenpagina klik hier >>

 
  Onder het veiligheidsmaterieel verstaan we die stukken van de uitrusting die noodzakelijk zijn om een duik veilig te laten verlopen.

Het duikmes
Een duikmes is voor de sportduiker geen wapen, maar een veiligheidsgereedschap waarmee men zich kan bevrijden wanneer men vast is geraakt in vislijnen, trouw, visnetten, enzovoort. Het duikmes wordt opgeborgen in een kuitschede, zodat het gemakkelijk bereikbaar is voor beide handen.

De dieptemeter
Aan de hand van de dieptemeter controleert de duiker of de bij de duikplanning afgesproken diepte niet wordt overschreden, samen met het duikuurwerk de stijgsnelheid en de juiste diepte van eventueel te maken decompressietrappen.

Het duikuurwerk
Aan de hand van het duikuurwerk controleert de duiker of die bij de planning afgesproken duiktijd niet wordt overschreden, samen met de dieptemeter de stijgsnelheid en de juiste duur van eventueel te maken decompressietrappen.

Het kompas
Met de hulp van het kompas bepaalt de sportduiker zijn zwemrichting tijdens het duiken. Het blijkt namelijk dat het voor een duiker praktisch onmogelijk is onder water een vooraf vastgestelde koers te zwemmen. Dit is vooral het gevolg van het geringe onderwaterzicht en het gemis aan herkenningspunten. Een kompas is in de wateren waar wij  gewoonlijk duiken een belangrijk veiligheidsinstrument.

De duiktabel
Wanneer we een duik plannen, maken we met de hulp van de duiktabel de nodige berekeningen (straftijd, luchtverbruik, de te maken trappen). Desondanks is het aan te bevelen een waterbestendige uitvoering van de tafel mee te nemen tijdens de duik. Hierdoor is het mogelijk bij eventuele wijzigingen in de verloop van de duik de nodige herberekeningen te maken. Dit wil niet zeggen dat, wanneer we zo'n waterbestendige tabel meenemen, we de gebruikelijke duikberekening vooral achterwege kunnen laten.

Het reddingsvest en het trimvest
Er zijn dus twee soorten reddingsvesten : het reddingsvest, waarvan de enige functie eigenlijk is een duiker in moeilijkheden naar de oppervlakte te brengen en hem daar drijvende te houden. Het gebruik van dit reddingsvest is beperkt tot een diepte van min veertig meter.
Het trimvest, dat men als reddingsvest kan gebruiken, maar dat ook dient om zich uit te trimmen (een evenwichtstoestand verkrijgen onder water).

De buddylijn
Bij het duiken in water met onvoldoende zichtbaarheid (minder dan drie meter) en bij nachtduiken, dient men gebruik te maken van een zogenaamde buddyline. In Zeeland zal men steeds zo'n buddylijn moeten gebruiken.

De duikvlag
Wanneer we in vaarwater duiken is het aangeven van de duikplaats door middel van een duikvlag verplicht. Internationaal geldt hiervoor de lettervlag A uit het internationale seinboek. De helft van de vlag is wit, de andere helft blauw. Letterlijk betekent de vlag : ik heb een duiker beneden. Hou goed vrij van mij en vaar langzaam.
Duikers die zonder boot duiken moeten een vlag op een boei (en voldoende lijn aan de boei) bij zich hebben wanneer in de buurt van de duikplaats scheepvaart voorkomt.