de Vlagzalm

 

Vissenpagina klik hier >>

 
  Kenmerken
Maximale lengte 50 cm. Door de visserijwet beschermd tot een lengte van 35 cm. Bruine rug, grijsgroen getinte, zilverkleurige flanken, met langs de rand der schubben dunne, zwarte lengtestrepen. Kenmerkend is de lange (17-24 stralen) rugvin.
Rond 1885 kwamen er nog van nature vlagzalmen in de Geul in Zuid-Limburg voor. De vuilwaterlozingen van de toenmalige loodfabrieken te Moresnet hebben het verdwijnen van de vlagzalmen veroorzaakt (REDEKE, 1941). Ook in Frankrijk zijn de natuurlijke populaties van vlagzalmen uitgestorven. PERSAT (1977) heeft een studie gemaakt van de voor vlagzalmen benodigde milieuvoorwaarden. Vlagzalmen eten een gevarieerd menu van insectenlarven, vlokreeften en weekdieren. De biologie van de vlagzalm werd door JANKOVIC (1964) samengevat. Ze worden in oosteuropese landen, in Frankrijk en in Duitsland gekweekt en in allerlei wateren losgelaten. Ze paaien bij een watertemperatuur van 5,5-14,6 C. De mannetjes zoeken in de lente hun territoria op in de late ochtend/begin van de middag en verlaten deze weer rond middernacht. Het paaien vindt voornamelijk plaats in de namiddag tot 's avonds, als het rivierwater relatief het warmst is.

Verspreiding
Oorspronkelijk verdwenen uit de Nederlandse wateren, doch in 1980 in de Keersop beek bij Valkenswaard als broed losgelaten. In 1983 waren hiervan nog circa 60 exemplaren met een lengte van circa 40 cm over (persoonlijke mededeling OVB). In 1967 werd een vlagzalm bij Winterswijk gevangen, die van een Duitse uitzetting afkomstig was. Ook uit Duitsland afkomstig is de 30 cm lange vlagzalm, die op 21 mei 1984 bij Vlodrop in de rivier de Roer werd gevangen.