de Zonnebaars

 

Vissenpagina klik hier >>

 
  Zonnebaarzen zijn noordamerikaanse zoetwatervissen, die omstreeks 1885 als siervissen uit Amerika in Frankrijk zijn ingevoerd. Van Frankrijk uit werden zij later ook naar Duitsland overgebracht. In 1866 werden er ook rechtstreeks zonnebaarzen uit Amerika naar Duitsland getransporteerd (MATHER, 1889): von dem BORNE ontving te Berneuchen 125 exemplaren. In Amerika werd de wijsheid van deze import in twijfel getrokken, gezien de negatieve eigenschappen als roofvis, die slechts als siervis enige waarde had. MATHER vermeldt in hetzelfde artikel een poging om een amerikaanse snoeksoort te importeren; deze snoeken zijn echter tijdens het transport overleden. De 'cyprinidae', die als voedsel voor de snoeken waren meegezonden, overleefden het transport wel; dit illustreert hoe men ongewenste introdukties kan veroorzaken. In 1882 heeft von dem BORNE ook geprobeerd uit Amerika planten (o.a. wilde rijst) te importeren om als voedsel te dienen. In 1881 importeerde hij 500 zonnebaarzen voor kweekproeven (von dem BORNE, 1892, von WENGEN, 1892, ANON., 1902). In 1903 blijken er 50 zonnebaarzen door de Heidemaatschappij te zijn ingevoerd om opgekweekt te worden in Vaassen (ANON, 1904): 'Ze zijn er trots op en laten ze onder andere zien op tentoonstellingen zonder er verder op in te willen gaan. Daar dit echter siervisschen zijn, zullen wij deze verder onbesproken laten' (NENGERMAN, 1905).
Af en toe wordt er in onze binnenwateren een zonnebaars gevangen. Het is onduidelijk of dit losgelaten aquariumvissen zijn of nakomelingen van vroeger ingevoerde exemplaren. BROUWER (1925) vermeldt een regelmatig binnendringen van zonnebaarzen uit BelgiŽ via de Limburgse Maas; zij zouden in vele rivieren en kanalen van De Kempen voorkomen. In het Meer van Lugano (Zwitserland) komen door uitzettingen zonnebaarzen algemeen voor.