header Paleontologie

 


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

De Perm-periode
 

 
   

De perm-periode begon na de heftige aardbewegingen waarmee de carboonperiode werd afgesloten. Het grootste deel van Noordwest Europa rees boven de zee uit en de open zee lag in die tijd ver naar het zuiden, in het gebied van de Middellandse Zee. Als we de ontwikkeling in Engeland volgen, dan zien we dat de rotsen in Zuid Wales en Zuidwest Engeland werden geplooid. De druk kwam uit noordelijke richting en de 'bogen' van de geplooide rotsen zoals die worden gevonden in de heuvels van Mendip, lopen in de richting oost-west.
Het zeer droge klimaat tijdens de perm-periode veranderde veel van het nieuwe land in een woestijn ! Net zoals dat nu in een woestijn gebeurt, veroorzaakten de warme dagen en de koude nachten afwisselend uitzetting en inkrimping van de rotsen en op zwakke plaatsen braken er stukken af. Deze brokken veroorzaakten lawines die de rotsblokken, geholpen door regen en wind, naar beneden voerden. Kleinere deeltjes werden weggeblazen door de wind en vormden rode zandsteen.
In Engeland kwamen twee laagliggende gebieden voor waar afzetting kon plaatsvinden - een kleine kom in Devon en een brede vlakte die zich uitstrekte naar het noorden vanaf de bergen in de 'Midlands' tot Zuid Schotland en Noord Ierland. Vulkanische uitbarstingen stortten lavastromen uit over de woestijnbodem van Schotland.
In de late perm-tijden werd een groot deel van Noord Engeland de westelijke rand van een binnenzee. Deze zogenoemde Zechstein-zee had zijn middelpunt in Duitsland en leek op de huidige Dode Zee. Het water was erg zoutig. Wat van het zout was mogelijk afkomstig van het land, maar meer kwam uit de open zee die lag in het tegenwoordige Middelllandse Zee-gebied, die nu en dan door een nauwe ingang doorbrak. Het dierlijke leven in het water bestond uit diatomeeŽn, tweekleppige schelpdieren en buisvormige, riffen vormende bryozoa. Door het zeer hoge zoutgehalte van het water waren deze dieren uitzonderlijk klein.
Door de verdamping van deze Zechstein-zee verminderde het water sneller dan het van land kon worden aangevoerd en als gevolg daarvan kwamen er zouten vrij.  De volgorde waarin zouten worden afgescheiden hangt af van hun oplosbaarheid in water. Dolomieten en kalksteen zijn het minst oplosbaar en verschijnen het eerst. Ze worden gevolgd door gips en tenslotte door klipzout en kaliumzouten.
De perm-periode besloot in Noord-Amerika het paleozoÔsch tijdperk op een heftige en spectaculaire manier. De geosynclinale van Appalachia had in meer of mindere mate bestaan sinds het prť-cambrium en in de loop van die tijd hadden zich rotsen van meer van 12.000 meter hoogte opgestapeld op de langzaam dalende bodem. Gedurende de perm-periode werd Appalachia vanuit het zuidoosten tegen de geosynclinale geduwd. De rotsen werden als het ware geknakt alsof ze in een reusachtige bankschroef terecht waren gekomen. Gebarsten en gebroken werden ze gedwongen een bergketen te vormen, die in hoogte kon wedijveren met de tegenwoordige Alpen, zich uitstrekkend langs de oostelijke zeekust tot Alabama. De structuur van het gebergte stamt dus voor een groot stuk uit deze periode.
 
   

Paleontologieuw eigen startpagina
Aangepast zoeken

© copyright WorldwideBase 2005-2009