header Paleontologie

 


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

De Eerste
Levensvormen

 

 
   


Een 'magische lijn' scheidt in de geologische tijdschaal de cambrium-periode van de vroegere periode, het pré-cambrium. De eerste afzettingen uit het cambrium - die ongeveer 500 miljoen jaar geleden plaatsvonden - zijn rijk aan fossielen, de geconserveerde overblijfselen van vroeger leven. Vertegenwoordigers van 14 van de 16 hoofdgroepen uit het dierenrijk hebben in die tijd geleefd, net als de meeste plantensoorten. Maar in de rotsen uit het pré-cambrium zijn, ondanks hun dikte (want het pré-cambrium omvat viervijfde van de geologische tijdschaal), fossielen uitzonderlijk zeldzaam.
Tot 1947 hadden grondige onderzoekingen van rotsen uit het pré-cambrium over de ganse wereld maar zeer magere resultaten opgeleverd wat het leven in die oeroude tijden betreft. De oudste tekenen van leven bestonden uit afzettingen van grafiet (koolstof). Deze zijn in zeer verspreide plaatsen over de ganse wereld aangetroffen, sommige minstens 2.500 miljoen jaar oud. In de latere geologische tijdsvakken zijn koofstofafzettingen gevonden, afkomstig van plantaardige en dierlijke overblijfselen. Van wellicht even grote ouderdom zijn zekere door zeewier gevormde kalkstenen, die in Zuid-Afrika zijn aangetroffen.
Er zijn bepaalde microscopisch kleine fossielen gevonden, bewaard in zwarte vuursteenknobbels in Ontario, Canada, die geschat worden op een ouderdom van ongeveer 2.000 miljoen jaar. Deze fossielen omvatten twee soorten zeewieren, twee typen van zwammen en zweepdiertjes (protozoën). In Montana in de Verenigde Staten is kalksteen aangetroffen die grote fossiele riffen bevatte van soms wel zes meter hoog en negen meter breed.  Men neemt aan dat deze riffen wel meer dan 1.000 miljoen jaar geleden zijn gevormd, door bepaalde soorten algen (zeewieren). Geen enkele van deze structuren van algen bestaat momenteel nog. De kalksteen uit Montana heeft ook fossielen opgeleverd van spons en wat fossiele éénschalige schelpdiertjes.
 

In de rotsen uit het pré-cambrium in de omgeving van de Grand Canyon in Amerika, komen mogelijke sponsachtige overblijfselen voor en iet dat wellicht de indruk van een kwal is. In Finland zijn uiterst dunne staafjes koolstof gevonden, die misschien de overblijfselen zijn van planten uit het pré-cambrium; overblijfselen van straaldiertjes komen voor in Bretagne in Frankrijk en in de bossen van Charnwood in Engeland, en in Zuid Afrika zijn 'zeepennen' of zachte koralen ontdekt. In rotsen uit alle tijdvakken van het pré-cambrium zijn de indrukken van mogelijke wormsporen gevonden en de overvloed van afzetting van ijzersteen in het pré-cambrium is wellicht veroorzaakt door de werking van zekere bacteriën.
In 1947 werd een moddervlakte uit het late pré-cambrium ontdekt in de rotsen van de Ediacara-heuvels in Zuid Australië. Als indrukken in het bezinksel uit de oudheid werden de vormen van ontelbare weekdierachtige wezens aangetroffen. Enkele ervan kom opmerkelijk veel overeen met nog huidige bestaande vormen.  Er zijn veeldelige ringwormen gevonden die overeenstemmen met soorten die ook nu nog aantreffen, talrijke kwallen en meer 'zachte' koralen : de zeepennen. Er zijn duidelijke wormsporen bewaard gebleven en verschillende soorten dieren die ons nog onbekend zijn.
 
   

Paleontologieuw eigen startpagina
Aangepast zoeken

© copyright WorldwideBase 2005-2009