De Kinderopvang

 

terug naar de startpagina >>

 
waar kan je terecht >>


de behoefte aan kinderopvang >>


is kinderopvang betaalbaar >>


enkele nuttige links >>


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


Vandaag werkt ongeveer 85% van de jonge moeders. Toch is de combinatie carrière en gezin niet altijd even evident. Als beide ouders uit werken gaan, wie vangt dan de kinderen op ? In het bedrijf wordt steeds meer flexibiliteit van de ouders gevraagd, en de laatste jaren steeg ook de vraag om meer flexibiliteit in de kinderopvang. En het is van het grootste belang dat je je kind in goede handen kan achterlaten.
Ga dus op zoek naar
de juiste opvang. Geen probleem als de grootouders staan te springen om op je spruit te passen, maar wat zijn de andere mogelijkheden ?
 

Waar kan je terecht

 • Kinderdagverblijven: de crèches en de peutertuinen. Het voornaamste verschil tussen beiden is de leeftijd van de kinderen die worden opgenomen. In een peutertuin kunnen kinderen tussen 18 maanden en 3 jaar voor dagopvang terecht, terwijl een crèche openstaat voor kinderen van 0 tot 3 jaar.
 • Particuliere opvanginstellingen organiseren opvang op zelfstandige basis en nemen meer dan 5 kinderen onder de 6 jaar op. Particuliere opvanginstellingen met een attest van toezicht van Kind en Gezin voldoen aan een aantal basisvoorwaarden, waardoor de minimale kwaliteit van de opvang gewaarborgd is.
 • Buitenschoolse opvang: iedereen, uitgezonderd onmiddellijke familieleden, die op bestendige wijze opvang biedt aan kinderen van 0 tot 12 jaar, is verplicht dit te melden aan Kind en Gezin. Als men zich niet meldt krijgt men een administratieve sanctie. Voor buitenschoolse opvang gaat het hier om opvang bij opvanggezinnen en kinderdagverblijven, opvang georganiseerd door een IBO (initiatieven voor buitenschoolse opvang) en opvang georganiseerd door de school.
 • Dienst voor opvanggezinnen bestaat uit een groep opvanggezinnen die administratief en inhoudelijk begeleid en ondersteund worden door een maatschappelijk assistent(e), sociaal verpleegkundige of een andere A1-gekwalificeerde. Een opvanggezin dat aangesloten is bij een dienst kan maximaal 4 kinderen voltijds in dagopvang opnemen, maar nooit meer dan 8 tegelijkertijd, waardoor de opvang persoonlijk en kleinschalig blijft.
 • Particuliere opvanggezinnen mogen maximaal 7 kinderen onder de 12 jaar opnemen, waarvan 5 onder de 6 jaar. Particuliere opvanggezinnen met een attest van toezicht van Kind en Gezin voldoen aan een aantal voorwaarden, waardoor de minimale kwaliteit van de opvang gewaarborgd is.

De behoefte aan kinderopvang

De behoefte aan opvang is erg groot. Eén op drie kinderen (33,7%) gebruikt vijf volle dagen opvang. De overige kinderen deeltijds, maar het grootste deel wel 4 of 4,5 dagen.
Bijna 6 op 10 kinderen worden 30 uur of meer per week opgevangen. Dat is gemiddeld méér dan 6u per werkdag. 4 op 10 worden 40 uur of meer per week opgevangen en ongeveer 1 op 10 zelfs 50 uur per week of meer. Het tekort is nijpend.

Is kinderopvang betaalbaar

Het is volkomen begrijpelijk dat ouders zich zorgen maken omtrent het bedwateren van hun kind, maar je moet één ding voor ogen houden : het is en blijft een natuurlijk proces, wat in de loop van tijd zichzelf oplost (in praktisch alle gevallen). Dus mensen, niet dramatiseren en niet persé willen forceren, want op die manier breng je het kind in een constante stress-toestand en word je er zelf door geobsedeerd.

Een overzicht van de tarieven

1. Opvang van kinderen tot 0 jaar tot ze naar de kleuterschool gaan

In de zelfstandige kinderopvang worden de opvangkosten bepaald door de opvangverantwoordelijke. In de erkende kinderopvang is de prijs wettelijk geregeld en afhankelijk van een aantal factoren:

 • netto belastbaar gezinsinkomen

 • aantal kinderen

 • aantal uren opvang

Netto belastbaar gezinsinkomen
De basis voor de berekening van de oudersbijdrage is het netto belastbaar gezinsinkomen zoals het vermeld staat op het aanslagbiljet. De prijs voor opvang schommelt tussen 1,59 euro en 16,16 euro per dag per kind. De bijdrage wordt elk jaar opnieuw berekend.


Aantal kinderen

Wanneer je meerder kinderen ten laste hebt of wanneer je meerdere kinderen in opvang hebt, wordt een korting toegestaan. De ouderbijdrage per dag per kind mag nooit lager zijn dan 1,59 euro.


Aantal uren opvang

Het aantal uren per dag dat je kind in de opvang doorbrengt, is van belang. Het is logisch dat je minder betaalt, als je kind geen hele dag aanwezig is. Als je kind bijvoorbeeld 3 tot 5 uur in de opvang blijft, betaal je de helft.Voor een verblijf van langer dan 5 uur betaal je dan weer het volle bedrag. Korting of niet, ook hier geldt: het absolute minimum dat je per dag per kind betaalt, is 1,59 euro.

2. Buitenschoolse opvang  

In de zelfstandige kinderopvang worden de opvangkosten bepaald door de opvangverantwoordelijke.In de erkende kinderopvang is de prijs wettelijk geregeld en afhankelijk van een aantal factoren:

 • netto belastbaar gezinsinkomen

 • aantal kinderen

 • aantal uren opvang

Er bestaan ook erkende initiatieven voor buitenschoolse opvang (de zogenaamde IBO's). Zij moeten wettelijke bepalingen naleven:

 • Voor de voor-en naschoolse opvang betaal je minstens 0,64 euro per begonnen half uur

 • Op schoolvrije dagen en vakantiedagen zijn er minima en maxima vastgelegd

 • Op woensdagnamiddag kiest het initiatief welke van de twee systemen wordt toegepast: een bedrag per begonnen halfuur of een bedrag per dagdeel.

3. Belastingvermindering voor kinderen jonger dan 3  

Als je kind jonger is dan 3 jaar kan je kiezen uit twee systemen die je een financieel voordeel opleveren.

 • Je kan opvangkosten fiscaal aftrekken

 • als je (bijna) geen opvangkosten hebt, heb je recht op extra belastingsvermindering

Opvangkosten fiscaal aftrekken
Je moet dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Je kind moet jonger dan 3 jaar zijn en fiscaal ten laste van jou. Je moet een beroepsinkomen hebben. Je kind wordt opgevangen in een dienst die erkend is of onder toezicht staat van Kind en Gezin en deze opvangkosten moet je bewijzen. Het bedrag dat je kan aftrekken van je belastingen, is begrensd op een maximum van 11,16 euro per dag per kind.

Extra belastingsvermindering
Als je bijvoorbeeld zelf zorgt voor de opvang van je kind of je doet een beroep op een familielid, dan heb je nauwelijks kinderopvangkosten. Als je geen kinderopvangkosten aangeeft op je belastingformulier, heb je recht op een bijkomende belastingsvrije som. Deze som wordt jaarlijks opnieuw bepaald.
 

Enkele nuttige links

 • Kind en gezin: met o.a. een overzicht van peutertuinen, kindercrèches, opvanggezinnen en naschoolse opvang met adressen per provincie
 • Kinderopvang: info voor ouders, bedrijven en starters
 • BGJG: de Bond van Grote en Jonge Gezinnen heeft overal lokale babysitdiensten. De site bevat ook vele tips, dossiers en adressen
 • Kiddo: pedagogisch tijdschrift voor kinderopvang

Hiermee besluiten we het hoofdstuk rond de 'peuter' .... we maken ons klaar voor de bespreking van de reeds iets grotere rakker : onze kleuter !