Levenslijn 2004

 

terug naar de startpagina >>

 


 Levenslijn-Kinderfonds Actie
Veilig op kamp – juni 2004

Het thema van Levenslijn-Kinderfonds in 2004 is terug veiliger verkeer voor kinderen en jongeren. De focus ligt dit jaar op ‘veilig op kamp’. Met een mediacampagne en het uitdelen van gratis veiligheidspakketten aan jeugdbewegingen, wil Levenslijn-Kinderfonds zowel automobilisten als jongeren sensibiliseren !

Een kwart van de bevolking is jonge verkeersgebruiker
Bijna 1,5 miljoen Vlamingen zijn jonger dan 19 jaar (24%). Maar niet alleen dit cijfer is indrukwekkend, want de jeugd is ook omwille van haar kwaliteiten zo ontzettend belangrijk.
Honderdduizenden kinderen en jongeren zoeken samen met hun ouders en opvoeders naar een prachtige toekomst. Als jonge maar volwaardige burgers bewegen ze zich eerst aarzelend maar met stijgend zelfbewustzijn doorheen onze maatschappij.
Ze verlangen ruimte om te ontwikkelen, te ontplooien en te groeien, maar ze hebben ook nood aan bescherming en veiligheid.
Als verkeersgebruikers zijn jonge mensen duidelijk zichtbaar. Ze spelen op de straat, ze fietsen naar school en ze gebruiken overvloedig het openbaar vervoer. Op het einde van hun jeugdcarrière beschikken ze vaak over bromfiets of auto. Naarmate ze ouder worden, verruimen ze hun actieradius. Ze verkennen hun buurt, stad en streek, niet in het minst tijdens vakanties en weekends.

Een moorddadige confrontatie
Maar de confrontatie tussen jonge mensen en het verkeer blijkt onthutsend pijnlijk. Het verkeer staat concurrentieloos nr. 1 als doodsoorzaak bij jonge mensen. De vele verkeersongevallen zorgen voor een onpeilbaar leed, zowel lichamelijk als geestelijk, zowel bij de slachtoffers zelf als bij hun omgeving ... en zeker ook bij de veroorzakers.
De verklaringen zijn zeer divers: de soms gebrekkige of onaangepaste verkeersinfrastructuur, de staat van de voertuigen (beginnend bij de fietsen), het onaangepaste en gevaarlijke gedrag van zowel volwassen als jonge verkeersgebruikers ... De gevaren zijn talrijk en dikwijls moorddadig.

Deze probleemstelling is niet nieuw maar blijft erg actueel en relevant. Ondanks de inspanningen van velen bewijzen de steeds maar nieuwe jonge verkeersslachtoffers een schrijnende en hoge nood. Het is aan deze nood dat het LEVENSLIJN - KINDERFONDS wil werken.

Mediacampagne automobilisten mei 2004
Met de hulp van de Vlaamse Overheid, de Koning Boudewijnstichting en VTM zet Levenslijn-Kinderfonds een mediacampagne op om de automobilisten te sensibiliseren, om ze eraan te herinneren dat voorzichtiger en trager moeten rijden omdat er vele jonge voetgangers en fietsers op gang zijn. Hiermee willen we benadrukken dat kinderen en jongeren het RECHT hebben om op de openbare weg te lopen. Zeker in de zomermaanden is het een verantwoordelijkheid van de automobilist om zich hier van bewust te zijn en zijn gedrag aan te passen. De campagne zal bestaan uit een TV-spot, grote baanaffiches en foldertjes.Gratis veiligheidspakketten – juni 2004
Het Levenslijn-Kinderfonds zorgt daarenboven voor gratis veiligheidspakketten om goed zichtbaar te zijn op tocht. Hiermee willen we ook als jeugdwerk tonen dat ook wij onze verantwoordelijkheid nemen naar veiligheid toe.
Inhoud veiligheidspakket
In zo’n pakket zitten fluorescerende hesjes, lampjes, armbandjes, een C3 bord (een zogenaamd ‘spiegelei’) én informatie over de wegcode. Het hesje werd ontworpen door Walter Van Beirendonck (zie foto) en verwijst naar de nachtelijke sterrenhemel op kamp of op tocht.
Veiligheid wordt cool !
Hoe te verkrijgen ?
Deze pakketten worden gratis verspreid voor jeugdbewegingen. Jullie moeten daar geen aanvraag voor doen, ook niet bij Levenslijn-Kinderfonds. Alle groepen kregen in juni/juli één of meerdere pakketten (afhankelijk van de grootte van je groep) via het provinciaal secretariaat.