Mensenrechten actua

 
   
In december zijn er ruim 2 miljoen vluchtelingen in Darfoer ( 23 november 2004 )
H
et Wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde Naties heeft gewaarschuwd dat het aantal vluchtelingen in Darfoer, in het westen van Soedan, de twee miljoen zal overschrijden in december.
Er zijn momenteel 155 vluchtelingenkampen in Darfoer en 13 in het buurland Tsjaad. James Morris, directeur van het WFP, bevestigde in Ottawa dat er al 1,5 miljoen mensen brutaal uit hun huizen werden verjaagd.
Volgens de laatste tellingen zijn er 300.000 vluchtelingen bijgekomen in vergelijking met vorige week. Tienduizenden personen zijn omgekomen in de regio sinds er in februari 2003 een burgeroorlog uitbrak tussen twee lokale rebellenbewegingen en de autoriteiten in Khartoem. Volgens de Verenigde Naties heerst in Darfoer momenteel de ergste humanitaire crisis van de wereld.
Bijna 4 pct Belgische gezinnen leeft in extreme armoede ( 23 november 2004 )
Volgens een studie die van 1992 tot 2002 door de universiteiten van Antwerpen en Luik werd verricht, leeft 3,75 procent van de Belgische gezinnen in extreme armoede. Het aantal gezinnen dat onder de armoedegrens leeft, is op tien jaar tijd wel gedaald, maar hoe meer leden het gezin telt, hoe armer het is.
Bijna 30 procent van de ondervraagde gezinnen zei moeilijkheden te hebben om aan het einde van de maand de eindjes aan elkaar te knopen, terwijl tien procent gedurende een vrij lange periode onder het bestaansminimum zat.
De onderzoekers gingen onder meer de samenstelling na van het gezin, werk, gezondheid, familierelaties, huisvesting en inkomen. De studie benadrukt dat depressie armoede verergert en dat vrouwen meer risico lopen op armoede dan mannen. Ze toont ook aan dat jongeren het almaar moeilijker krijgen om werk te vinden.