de adder

 

Slangenpagina klik hier

 

adder, de slang Vipera berus uit de fam. Adderachtigen, de enige in Nederland en België voorkomende vertegenwoordiger van de gifslangen. Het verspreidingsgebied is West- en Noord-Europa en Noord-Azië tot in Sachalin. In Nederland is de adder een beschermde diersoort, evenals beide andere hier voorkomende soorten slangen. Adders prefereren vochtige tot droge heidevelden. Men kan ze vooral in Drenthe, in Twenthe, op de Veluwe en in oostelijk Limburg aantreffen; in België is zij zeldzaam in de Kempen, maar in de Ardennen plaatselijk vrij algemeen.

Leefwijze
Adders houden een winterslaap van oktober tot in maart. De paartijd valt vooral in april en mei, waarbij de mannetjes een typische, niet agressieve ‘rivaliteitsdans’ kunnen uitvoeren (oorsprong van het esculaapsymbool?). De dieren zijn eierlevendbarend; de gemiddeld 12 jongen van 13–18 cm lengte worden in aug.-sept. geboren. De vrouwtjes worden tot 80 cm lang, de mannetjes tot 60 cm. De kleur varieert sterk: van lichtbruin tot bijna zwart. De donkere zigzagstreep op de rug is niet altijd duidelijk. Het voedsel bestaat vooral uit muizen en hagedissen. De adder is niet agressief en bijt slechts in geval van nood. Dodelijke ongevallen na bijten zijn uiterst zeldzaam, ook bij kinderen. Natuurlijke vijanden van de adder zijn egel, das en gedomesticeerd varken; ook maken verschillende soorten dagroofvogels er jacht op. De ”gewone“ adder is een slang en hij behoort tot de familie van de adders (vipera). De adder is evenals alle soorten adders giftig. De adder wordt hoogstens1 meter lang, de mannetjes zijn iets kleiner dan de vrouwtjes. De adder leeft overwegend op vochtige, maar zonnige plaatsen aan bosranden, op de heide of zelfs in weiden. Men vindt ze ook in de bergen tot op een hoogte van 2000 meter, in Zuid-Europa zelfs tot op een hoogte van 3000 meter. Hun voedsel bestaat uit hagedissen, kikkers, muizen, vogels en insecten. De adder is niet bijzonder snel en klimt ook niet. Wanneer de adder zijn prooi wil vangen, gaat hij op de loer liggen. Hij pakt zijn prooi met z'n giftanden vast en doodt het dier. De grote, holle tanden zijn naar achteren geklapt zolang de adder zijn bek dicht houdt, wanneer de adder zijn bek open doet richten ze zich op. Het gif wordt door gifklieren in de tanden gepompt en tijdens de beet in de prooi gespoten. De adder plant zich laat in de zomer voort. Voordat de mannetjes met de vrouwtjes paren vechten ze met elkaar. Daarbij richten ze hun romp op en bewegen ze zich heen en weer. Ze proberen daarbij hun tegenstander tegen de grond te drukken. Het vrouwtje brengt 3-10 jongen levend ter wereld. Ze houdt de eieren in haar lichaam totdat de jongen bijna uitkomen. De jongen zijn bij hun geboorte al in het bezit van giftanden. Adders houden een winterslaap en worden pas weer wakker bij een temperatuur van 8 graden. Tot die tijd verblijven ze in een hol of onder stenen. Adders komen in heel Europa, zelfs in Siberië. Op de zuidelijke Middellandse Zee-eilanden en in Ierland tref je geen adders aan.
 

 

Slangenpagina klik hier