Gifslangen

 

Slangenpagina klik hier

 

worldwidebase.com is niet aansprakelijk voor de tekst op deze pagina. Deze werd ons toegezonden om de mens een beter zicht te geven over het houden van slangen en de eventuele gevolgen van het houden van giftige slangen.

gifslangen, slangen die in het bezit zijn van speciaal gegroefde of doorboorde tanden, verbonden met gifklieren (andere slangen noemt men aglyf).

1. Giftanden

Bij een aantal soorten van de Ringslangachtigen bevinden zich vergrote, gegroefde giftanden achter in de bek op de bovenkaak. Deze toestand heet opisthoglyf. Zulke soorten doden of verlammen hun prooi terwijl zij erop kauwen. De beet van enkele soorten kan ook voor de mens dodelijk zijn, o.a. die van de boomslang, maar in het algemeen zijn zij niet gevaarlijk, doordat zij moeilijk een lichaamsdeel ver genoeg in de bek kunnen nemen. De familie Koraalslangachtigen bestaat geheel uit gifslangen die giftanden vooraan in de bek hebben. Zulke slangen zijn proteroglyf. Bij de Koraalslangachtigen zijn de giftanden hol, doordat de groeve een stuk verdiept is, waarna de buitenkant van de oorspronkelijke groeve min of meer opgevuld is met kalk. Deze opvulling is aan de voorzijde van de tanden nog als een gootje zichtbaar. Hetzelfde geldt voor de Zeeslangen. Bij de Adderachtigen en de Ratelslangachtigen zijn de proteroglyfe giftanden tot volmaakte injectienaalden geworden met een geheel glad oppervlak (solenoglyf). De sterk vergrote giftanden zijn bovendien terugklapbaar en worden pas bij het toebijten rechtop gezet. Zulke slangen slaan hun giftanden in hun prooi en laten haar weer los om te wachten tot zij verlamd of dood is.

2. Gifklieren en gif

De gifklieren zijn gewijzigde speekselklieren (de supralabiale klieren) en het gif bevat vele componenten, o.a. enzymen, die ook voor de vertering van de prooi nodig zijn. De dood van het slachtoffer wordt vooral veroorzaakt door stoffen die het zenuwstelsel aantasten, zodat verlamming van ademhalingsspieren en hart optreedt, of door stoffen die het bloed en de bloedvaatwanden verwoesten. Bij sommige soorten overheerst de eerstgenoemde component (neurotoxinen), bij andere de tweede (hemotoxinen), maar meestal is het gif een mengsel. De sterkte van het gif is zodanig dat het voor de normale prooi van de slang binnen enkele seconden tot enkele minuten fataal is.

3. Gevaar voor de mens

De mens is voor geen enkele gifslang een eetbare prooi en de slangen zullen over het algemeen slechts bijten als zij zich bedreigd voelen of als er op ze getrapt wordt. Of een beet dodelijk zal zijn, is van vele toevallige factoren afhankelijk: de soort en grootte van de slang, de aanwezigheid van veel of weinig gif in zijn klieren, het meer of minder diep doordringen van de tanden, de grootte en de gezondheidstoestand van de gebetene, alsmede van de getroffen hulpmaatregelen.

Maatregelen na de beet dienen te zijn: het afbinden van de bloedstroom uit het getroffen lichaamsdeel, het diep insnijden en uitzuigen van de beetwondjes (het gif is niet schadelijk in mond en maag als daarin geen wondjes voorkomen). Er moet een soortspecifiek antiserum of antitoxine (antivenine) beschikbaar zijn. (In verband met de per soort verschillende gifsamenstelling is voor elke soort of groep van verwante soorten een apart antivenine nodig.)

Ik heb geen ervaring met gifslangen, en die ervaring zal ik nooit opdoen. Desalniettemin zijn heel veel soorten ontzettend mooi, ik kon het dus niet laten om toch iets over gifslangen te schrijven. In de menubalk staan een aantal soorten die ikzelf interessant vind, ik heb een heel kort stukje geschreven over waar ze voorkomen en in wat voor biotoop zij leven. Op deze pagina's kun je hele algemene informatie vinden over gifslangen en de soorten gif met hun uitwerking. En natuurlijk een waarschuwing over het houden van gifslangen.

Gifslangen injecteren hun prooi met, jawel, gif. Op deze manier verlamt de prooi, en gaat dood. Natuurlijk is dit erg kort gezegd, bij de soorten gif zal ik wat meer informatie geven over de giftanden, de 3 soorten gif en over de werking ervan. Het stuk tekst hieronder is meer een waarschuwing die de lezer niet mag vergeten, ook al is de drang om zo'n slang in huis te halen erg groot. In Nederland worden in principe weinig giftige slangen gehouden, het 'wereldje' is klein. Voor iemand die nog nooit slangen heeft gehouden is het erg onverstandig om een gifslang aan te schaffen. Mocht je na een poos toch een gifslang willen gaan houden, dan heb je een grote verantwoordelijkheid op je genomen. Een slang houden is al best een verantwoordelijkheid, een gifslang geeft je een nog grotere. Mocht zo'n slang je bijten, dan mag je blij zijn dat je het overleefd of dat je al je ledematen kan behouden.

Helaas is het in BelgiŽ niet zo dat je een prikje kan gaan halen bij een ziekenhuis. Tegengif heb je niet zomaar, in het ziekenhuis weten ze vaak bitter weinig of niets over slangen. Half Nederland moet opgebeld worden om jou, of een ander die door jouw slang gebeten is, te redden. Geloof niet in de mooie verhalen die je op Discovery ziet, een slang wordt niet tam, zeker een gifslang niet. Een slang kan vriendelijk en niet bijterig zijn, maar het blijft een dier.

Niet afgeschrikt?
Dan is het handig om in ieder geval met het volgende rekening te houden voor de aanschaf.

  • Laat je erg goed voorlichten, zoek contact met een gifslangenhouder en vraag of je eens mee kan komen helpen voor een tijdje.
  • Koop een terrarium met deuren aan de voorkant en voederkleppen aan de bovenkant, je hoeft de bak niet in. Maak het in/uitbreek veilig.
  • Zorg ook dat de bovenkant van het terrarium onafhankelijk van elkaar open kan, met schoonmaken kun je een schot tussen de slang en jezelf zetten.
  • Maak een kaart, met daaraan een sluitspeld, waar je alle gegevens over je slang opschrijft, als je gebeten wordt, speld je onmiddellijk de kaart op je kleding, mocht je later niet meer bij kennis zijn, weet de arts in ieder geval welke slang het was, en kan verder informeren om jouw leven te redden.
  • Geef je huisarts deze informatie, politie is ook makkelijk.
  • Vraag na bij de gemeente of je gifslangen mag houden, in sommige gemeenten is dat verboden.
  • Zorg dat je huisgenoten weten wat ze moeten doen in geval van nood.
  • Probeer zelf aan tegengif te komen, wat de arts in het ziekenhuis kan injecteren. Serpo in Delft heeft een serumbank opgezet waar je lid van kan worden, zij leveren 1 ampul tegengif per gifslang die je in huis haalt. Neem contact op met hen.
  • Denk er nog eens heel goed over na.

Vergeet niet dat als er wat gebeurt (een ontsnapping, een aanval met een dodelijke afloop) jij verantwoordelijk bent voor de gevolgen!! Je kunt aansprakelijk gesteld worden door derden, omdat zij vol vertrouwen jouw slang 'aaien'.

Tja, het enige wat ik hier nog aan toe kan voegen is dat er nog genoeg niet-giftige en hele mooie slangen overblijven die ik wel geschikt acht om in een terrarium te houden.

 

Ik heb hiervoor al beschreven dat ik geen ervaring heb met gifslangen, ook in de toekomst zal ik geen ervaringen opdoen met welke giftige slang dan ook. Desalniettemin heb ik een groot respect voor deze zeer ontwikkelde slangen. Daarom kan ik het niet laten om toch een aantal soorten te beschrijven, ik kan dan wel niet de verzorgingswijzen beschrijven maar wel een korte samenvatting geven over bepaalde soorten en eventuele ondersoorten. Mensen blijven gefascineerd door de gifslang, ik denk dat het meer de mythe is die mensen zo aantrekt. Je kunt het gif van gifslangen indelen in drie soorten, die indeling is gemaakt op basis van wat het gif precies doet en wat er in een lichaam (mens of dier) gebeurt. We kennen de neurotoxine (neurotoxisch gif), de meeste Cobra's en Mamba's hebben dit, als men gebeten wordt geeft dit niet veel pijn. Deze slangen hebben voorin de bek kleine maar stevige hoektanden met daarin een kanaal waarmee het gif ingespoten wordt. De symptomen van een beet zijn slaperigheid, ongevoeligheid van de lippen, slik- en ademhalingsmoeilijkheden, misselijkheid, migraine en verlies van het zicht. Het gif werkt zeer snel en dus zeer gevaarlijk als er niet heel snel actie wordt ondernomen. Bij geen behandeling is de dood een gevolg. Een tweede gifsoort noemen we hemotoxine (hemotoxisch gif), het gif werkt langzaam (soms pas na 24 uur) maar kan inwendige bloedingen veroorzaken. De slangen met dit gif hebben vaak tanden die achterin de bek liggen. Het gif is wel dodelijk als er geen behandeling volgt. Een derde gif is wat minder bekend maar ook dodelijk, cytotoxine (cytotoxisch gif). Het veroorzaakt aantasting van de bloed- en huidcellen. Symptomen zijn een hevige pijn, oedeemvorming en flinke blaren op de plek van de beet. Natuurlijk is er voor veel soorten gif, tegengif. Verschillende laboratoria over de hele wereld zijn bezig met onderzoek naar gif en het maken van tegengif. Het maken van tegengif werkt ongeveer zo: Men heeft een potje met daaroverheen een stuk stof, men laat de slang hierin bijten, het gif druipt het potje in. (Deze methode heet "het melken van een slang") Het gif wordt dan in kleine hoeveelheden ingespoten bij een paard (zij ontwikkelen hierdoor een beter afweer systeem). Na een tijdje neemt men bloed af van het paard en scheidt men het serum (hierin zitten de antistoffen tegen het gif) van het bloed. Het serum wordt gezuiverd en je hebt een tegengif. Vaak is dit het enige middel wat je leven kan redden

Voor de duidelijkheid even dit, het tegengif is meestal alleen verkrijgbaar waar de kans op een beet groot is.
 

 

Slangenpagina klik hier