Lederschildpad

 

Reptielenpagina klik hier

 

In de zeeën van de hete en gematigde zones komen vier soorten zeeschildpadden voor. Ze hebben een relatief plat hoornpantser en de voorpoten zijn vinvormig. Daarmee maken ze roeibewegingen en ze kunnen zeer snel zwemmen.

De grootste in het water levende schildpad is de lederschildpad. Deze wordt maximaal 2,3 meter lang en 600 kilo zwaar. Daarmee is hij de grootste van alle schildpadden. Zijn voorpoten hebben een spanwijdte van bijna 3 meter. Het benige pantser is niet zoals bij andere schildpadden bedekt met hoornschilden, het pantser heeft een leren bedekking die wel wat weg heeft van hard rubber. Omdat zijn kaken maar heel zwak ontwikkeld zijn bestaat zijn voedsel vooral uit kwallen. Op zoek naar voedsel en een plaats om een nest te maken leggen zeeschildpadden hele afstanden af. Als ze eieren gaan leggen verlaten de vrouwtjes het water en kruipen ze moeizaam landinwaarts. Op een aardige afstand graven ze een hol waar ze maximaal 200 eieren in leggen. Deze worden zorgvuldig met zand bedekt. De vrouwtjes gaan daarna weer terug naar zee. Bij de lederschildpadden heeft men geobserveerd dat het vrouwtje nog meerdere malen om het legsel heen loopt voordat ze weer naar het water teruggaat. De uit het ei gekomen jongen kruipen zelfstandig uit het hol en lopen instinctief naar het water toe. Jonge lederschildpadden hebben eerst een schubbig pantser, na verloop van tijd verandert dit in een leren omhulsel.

Een andere zeeschildpad is de soepschildpad. De mens maakt jacht op deze soort vanwege zijn vlees. Ook zijn huid en eieren zijn zeer geliefd. In vele landen is het verboden deze schildpad in te voeren omdat hij tot de bedreigde diersoorten behoort. De kleinste zeeschildpad is de karetschildpad. Deze wordt maar ongeveer 75 cm lang. Ook deze schildpad wordt met uitsterven bedreigd. Van zijn bruingele hoornplaten worden zogenaamde ”schildpadkammen“ en sieraden vervaardigd.
 

 

Reptielenpagina klik hier