Zeeslangen

 

Slangenpagina klik hier

 

Zeeslangen, de familie Hydrophiidae van de Slangen. Zeeslangen zijn tamelijk kleine gifslangen; er zijn ca. 50 soorten in ca. 15 geslachten. Ze komen vnl. voor in de ondiepe zeegebieden en riviermondingen langs de kusten van Zuidoost-Azië en de Indo-Australische en Oceanische eilanden. Slechts één soort, Pelamis platurus, gaat tot aan de Oost-Afrikaanse en tropisch Amerikaanse westkust. In de Atlantische Oceaan ontbreken ze derhalve. Hydrophis semperi leeft in zoetwater op Luzon.

De dieren zijn gekenmerkt door een min of meer zijdelings afgeplatte romp, een nog sterker zijdelings afgeplatte staart, het ontbreken van grote buikschubben bij de meeste soorten en het bezit van afsluitbare neusgaten (behalve bij Laticauda). Met uitzondering van drie geslachten zijn zeeslangen eierlevendbarend en daardoor de thans levende reptielen die het best aan het zeeleven aangepast zijn. Het gif is van sommige soorten zeer krachtig, maar ze zijn nauwelijks tot bijten te brengen als ze gevangen worden. Hun voedsel vormen vnl. langgerekte vissen. Omdat de grootste zeeslangensoort slechts 2, 75 m lang wordt, kunnen deze dieren nauwelijks de basis zijn voor verhalen over grote ‘zeeslangen’; hiervoor komen eerder sommige lintvissen of riemvissen in aanmerking. Er zijn ongeveer 50 verschillende soorten zeeslangen. Ze komen voor in de kustwateren van de Stille Oceaan en de Indische Oceaan. Ze leven uitsluitend in het water en gaan, een enkele soort uitgezonderd, nooit aan land. Evenals alle andere gifslangen hebben ook zeeslangen lange giftanden in de bovenkaak. Deze tanden hebben een gifkanaal. Met hun sterke gif doden ze vissen. De roerstaartzeeslang, die blauwe banden heeft, bereikt een lengte van ongeveer twee meter. Deze kan zich alleen maar in het water bewegen, aan land zou de slang hulpeloos zijn. De jongen van deze zeeslang, tussen de twee en zes in aantal, worden levend in het water geboren.
 

 

Slangenpagina klik hier