Abraxas sylvata

 
   
 

 

 

De porseleinvlinder komt voor in Europa en in de gematigde gebieden van Azi. Hij vliegt in bosrijke gebieden. Op tal van boomsoorten zet de vlinder de eitjes af, met name op de iep, beuk en vogelkers. De rups van deze vlindersoort overwintert. In het voorjaar groeit de rups uit tot  het volwassen stadium en verpopt in een coconnetje op de grond. De vlinders vliegen van juni tot oktober. Meestal is er n, soms ook een tweede generatie.