Antherea pernyi

 
   
 

 

 

De Chinese zijdevlinder komt voor in China, Zuidoost-Rusland en Japan. De vlinders leggen hun eitjes op de eik. Ze leggen wel zo'n 150 eieren in twee tot drie dagen. Alvorens te verpoppen, spinnen de rupsen een cocon van een lange regelmatige zijdedraad. De cocons worden trouwens ook commercieel gebruikt om er natuurzijde van te maken, de zogenaamde shantungzijde. Er zijn twee generaties per jaar van deze zijdevlinder.