Ariane

 
   
De Ariane is de draagraket van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. De Ariane is een drietrapsraket, bedoeld om een tot drie satellieten tegelijk in een baan om de aarde te brengen; wordt gelanceerd vanaf de basis Kourou in Frans Guyana.

Geschiedenis
De eerste Ariane werd op 24 dec. 1979 succesvol gelanceerd; op 23 mei 1980 vond een mislukte tweede lancering plaats, maar in juni en december 1981 waren de derde en vierde test van de Arianedraagraket een groot succes. Bij beide lanceringen werden een kunstmaan en een instrumentencapsule in een baan om de aarde gebracht. Op 9 sept. 1982 vond tijdens de lancering een explosie van de derde trap van de Ariane plaats; in 1984 vonden vier lanceringen met communicatiesatellieten plaats, vanaf de derde lancering kwam de Ariane-3 in gebruik (aug. 1984). In 1985 vonden drie succesvolle lanceringen plaats; echter de lancering van de ECS-3 en Spacenet-3 op 13 sept. mislukte.
In 1986, het rampjaar voor de westerse ruimtevaart (o.a. door het verongelukken van de Amerikaanse Space Shuttle Challenger), moest op 30 mei een Ariane-2-raket met een Intelsat-V-kunstmaan aan boord, worden opgeblazen, nadat de derde trap weigerde te ontsteken. In 1987 werden de Arianevluchten hervat; de Ariane-4 voldeed goed. Het was de laatste raket van de lijn Ariane-2, Ariane-3 en Ariane-4.
De Ariane-5 verschilt van de eerdere typen. Het onderste deel van de raket is standaard. Het bovenste gedeelte wordt aangepast aan het soort in de ruimte te brengen materiaal. De raketmotor heeft een stuwkracht van 100 ton. De boosters leveren elk een stuwkracht van 640 ton. Bij de eerste lancering op 4 juni 1996 explodeerde de Ariane-5 na 37 seconden, als gevolg van een fout in de software. De tweede lancering, die op 30 oktober 1997 plaatsvond, was succesvol. De raket zal worden gebruikt voor o.a. het omhoogbrengen van ruimtestationelementen. Ook zal deze Arianeraket worden gebruikt voor het lanceren van kunstmanen van zowel ESA als andere ruimtevaartorganisaties.