Azuurwaterjuffer

 
   


Coenagrion puella - familie gewone waterjuffers/Coenagrionidae.
Lijkt zeer sterk op de watersnuffel (Enallagma cyathigerum). Bij beide soorten is de grondkleur van het mannetje lichtblauw. De azuurwaterjuffer is tot 35 mm. lang en heeft op het tweede achterlijfsegment een zwarte U- of hoefijzer-vormige tekening. De vrouwtjes zijn groenachtig, met zwarte bovenzijde van het achterlijf.
Verspreiding : één van onze talrijkste juffers. Bij voorkeur bij stilstaande waterpartijtjes, maar ook bij meren. Zelden bij stromend water. Vliegtijd van begin mei tot september. Bij het afzetten van eitjes treft men vaak groepjes paren aan. De mannetjes staan daarbij precies boven de wijfjes. Jeugdstadia : onvolledige gedaanteverwisseling. De larven overwinteren en worden in mei imago's.