Baat niet en
schaadt niet

 
   
Rotterdam (NL) - Na vijfendertig jaar blijkt dat een middel voorgeschreven aan kinderen met astma niet werkt. Gelukkig kan het geen kwaad.

Sinds 1968 kregen vele kinderen met astma het geneesmiddel dinatriumcromoglycaat voorgeschreven. Dat zou de mestcellen stabiliseren, en onderdrukt daarmee het vrijkomen van histamine en de daarmee gepaard gaande benauwdheid. Destijds ontwikkelde het Britse Fisons de astmamedicatie en uitvinder Roger Altounyan verkreeg een patent op de inhalator. Hij had zelf last van astma, probeerde het middel op zichzelf uit en had er baat bij. Na diverse fusies van farmaceutische bedrijven is nu Aventis de producent van het middel, op de markt onder de naam Lomudal. 
Medische onderzoekers aan de Erasmus MC in Rotterdam publiceerden in 1997 in The Lancet de resultaten van een groot onderzoek met driehonderd kinderen, waarbij ze het effect vergeleken van dinatriumcromoglycaat en een placebo. Tot hun verrassing ontdekten ze dat het middel het niet beter deed dan de placebo. Dat deed vraagtekens rijzen. Jarenlang was immers gedacht dat het middel hielp, en diverse publicaties ondersteunden die veronderstelling.
 
Feit en fictie

De Rotterdamse onderzoekers bestudeerden daarop circa 24 klinische onderzoeken naar de toepassing van dinatriumcromoglycaat. Dit onderzoek ging uit van de Cochrane Collaboration, een internationale organisatie die het op een rijtje zetten van geneeskundige literatuur stimuleert, zodat feit en fictie van elkaar kunnen worden gescheiden. De onderzoeken, uitgevoerd in de afgelopen 35 jaar, verschilden in omvang en conclusies. Ook verschilden de onderzochte groepen patiŽnten. Het middel was onderzocht bij jonge patiŽnten met zware astma of juist zeer jonge kinderen, maar nauwelijks bij de tegenwoordig aanbevolen groep patiŽnten van vijf tot twaalf jaar met een milde vorm van astma. Hans van der Wouden, de eerste auteur in het literatuuronderzoek, denkt dat er sprake is van een 'publication bias'. Onderzoeken die geen aantoonbaar effect aantonen, brengen het minder vaak tot publicatie, zeker ook als een producent betrokken is bij het onderzoek. 

Het eindresultaat is helder: het geneesmiddel beperkt het hoesten en de gierende ademhaling niet, leidt niet tot verminderde toepassing van steroÔden bij acute aanvallen en verlaagt evenmin de kans dat een kind vanwege astma in het ziekenhuis moet worden opgenomen. Mogelijk zorgt een 'aai-over-de-bol'-effect - aandacht voor het kind en zijn klachten en het ritueel van inhaleren van het geneesmiddel - ervoor dat het middel symptomen onderdrukt. 
Van der Wouden vertelt dat de afgelopen jaren artsen steeds vaker kiezen voor steroÔden bij de behandeling van milde astma. Tien jaar geleden maakte men zich nog zorgen over mogelijke bijwerkingen daarvan op de groei, maar inmiddels blijkt dat eventuele groeiachterstand opgelopen door deze medicijnen snel genoeg wordt ingelopen. Met name in de VS heerst nog wantrouwen ten aanzien van steroÔdenmedicijnen, maar misschien dat nu dinatriumcromoglycaat zal plaatsmaken voor geneesmiddelen die wel werken.