Bakkerstor

 
   Blatta orientalis - familie Blattidae.
De bij ons voorkomende kakkerlaksoorten komen over de ganse wereld voor en zijn uit warmere streken overgekomen. De afgebeelde soort is al langer vanuit Zuid-Rusland overgewaaid. Ze wordt tot 25 mm groot en is donkerbruin van kleur. Alleen de mannetjes hebben dekschilden, meestal zo lang als het lichaam. De wijfjes hebben alleen vleugelstompen. Duidelijk kleiner (10-15 mm) zijn de lichtbruine kleine huiskakkerlak en de pas in de jaren vijftig ge´ntroduceerde Afrikaanse kakkerlak. In tegenstelling tot de afgebeelde soort hebben de twee geslachten van die soorten vleugels, waarvan ze echter nauwelijks gebruik maken. Alle kakkerlakken hebben lange sprieten, die ze op kenmerkende wijze poetsen met hun monddelen.
Verspreiding : verspreid over Europa, maar vooral in gebouwen te vinden. De zeer behendige, bij schemering actieve dieren houden zich overdag meestal schuil. Ze leven van allerlei afval en kunnen vooral door verontreiniging schade toebrengen aan voorraden. Het zijn warmteminnende dieren met een voorkeur voor bakkerijen. Aan de paring gaat een lange balts vooraf. Het wijfje produceert een uithardende eicocon, die het gedurende korte tijd met zich meedraagt en nadien verbergt. Jeugdstadia : de larven zien eruit als wijfjes en vervellen acht tot negen keer eer ze geslachtsrijp zijn.