Blauwe glazenmaker

 
   Aeschna cyanea - familie glazenmakers/Aeschnidae.
Samen met de Cordulegasteridae is deze familie de grootste libellengroep (7-8 cm). Het achterlijf bij het geslacht Aeshna is meestal een mozaïkachtige afwisseling van donker en licht.  De hele familie telt een tiental inheemse soorten. Beide geslachten van de blauwe glazenmaker hebben bovenaan twee brede, geelgroene strepen tussen kop en vleugels en op de flanken twee schuine borstbanden van dezelfde kleur. bij de mannetjes is het achterlijfuiteinde blauwzwart gevlekt tegen een groenzwarte achtergrond (de kleur van het ganse achterlijf bij de wijfjes).
Verspreiding : het is de talrijkste grote libel, met het grootste aanpassingsvermogen - wijd verspreid dus - tussen juni en augustus ook ver van het water. Voor het afzetten van eieren zijn alle stilstaande wateren goed.
Vliegtijd vanaf half juni tot eind oktober Deze behendige vliegers leggen grote afstanden af en zijn dan ook aan te treffen in uiteenlopende habitats waar ze op insectenjacht kunnen. Tegen de paartijd (augustus tot begin november) zoeken de mannetjes afzonderlijk het water op. Ze kijken korte tijd uit naar eierleggende wijfjes en verdwijnen meteen na de paring. Wijfjes van de grote glazenmakers zetten hun eieren altijd alleen af en gaan daarvoor op waterplanten zitten
Jeugdstadia : onvolledige gedaanteverwisseling. De larven zijn lichtbruin tot bijna zwart en hebben een lang, smal vangmasker. Ze blijven één tot twee jaar larve. Kolonisatie van vijvers die tijdens de winter droogvallen is mogelijk.