Bosbeekjuffer

 
   Calopteryx virgo - familie beekjuffers/Calopterygidae.
Dit diertje lijkt sterk op de gebandeerde beekjuffer, maar het glimmend donkerblauw van het mannetje beslaat de hele vleugel. Alleen de uiterste punt ervan blijft doorzichtig. De drie laatste staartsegmenten zijn onderaan lichtrood en niet wit. De vleugels van het wijfje zijn duidelijk bruiner, het pterostigma is geelachtiger dan bij de gebandeerde soort.
Verspreiding : verspreid over heel Europa. Heeft dezelfde biotoop als de gebandeerde beekjuffer, maar met een voorkeur voor kleinere waterlopen met een sterkere stroming. Aangezien deze soort naast zonnige plekjes ook graag schaduw heeft, komt ze zelden voor bij beken zonder houtige oeverbegroeiing. Ze is voor watervervuiling heel gevoelig en daardoor duidelijk zeldzaam. De levenswijze en voortplanting gebeurt zoals bij de gebandeerde beekjuffer.