DinosauriŽrs
deel 1

 
   

DinosauriŽrs is een verzamelnaam voor uitgestorven reptielen uit het Mesozoicum, wat in 3 periodes is te verdelen: Het Trias (van 240 miljoen jaar tot 200 miljoen jaar terug), Het Jura (van 200 miljoen jaar tot 135 miljoen jaar terug) en als laatste Het Krijt (van 135 miljoen jaar tot 65 miljoen jaar terug).

Hoe ontstond onze kennis over de dinosauriŽrs
Meer dan honderd jaar geleden vonden een aantal werklieden, die graafwerk verrichtten in het stadje New Jersey (Amerika), een groot aantal reusachtige beenderen en tanden. De beenderen en tanden waren zo hard dat het leek alsof ze versteend waren. De werklieden vonden het vreemd en konden niet plaatsen van welk dier het kwam, dus gingen een deel van de werklieden maar gewoon weer verder met het werk, een paar anderen namen het mee als een merkwaardig aandenken en zo kwam het dat er steeds meer mensen kwamen kijken op de plek waar de beenderen en tanden waren gevonden en ook een paar souvenirs meenamen. De grote tanden werden namelijk als presse-papier gebruikt en de grote beenderen waren zwaar genoeg om als stoepsteen te dienen.

Waar zijn skeletten van dinosauriŽrs gevonden
Een Amerikaanse geleerde hoorde enige tijd daarna over deze reusachtige beenderen, snel verzamelde hij op de vindplaats de rest van de beenderen, want hij herinnerde zich dat enige tijd terug, voor dat deze ontdekking bekendheid kreeg, een aantal Engelse geleerden enkele soortgelijke beenderen hadden gevonden en de dieren van wie de beenderen afkomstig waren, na een uitgebreide studie, dinosauriŽrs werden genoemd. De naam is afgeleid van 2 Griekse woorden en betekent Ďverschrikkelijke hagedisí. Na een paar maanden lukte het de geleerde om het skelet te monteren, maar mistte natuurlijk een paar beenderen en met veel moeite heeft hij deze gekocht van de mensen die ze als souvenirs hadden meegenomen en gehaald uit de stoepen, die waren gemaakt van de beenderen, zo bleek het een skelet te zijn van een dinosauriŽr met een soort eendensnavel, dit geraamte bevindt zich nu in een museum.


Voorbeelden van versteende botten en skeletten die zijn gevonden.