Eén en twee jarigen

 

Bloemen en planten overzicht >>

 
De planten die men over het algemeen als éénjarigen beschouwt zijn gewassen die bloeien, zaad maken en afsterven in het jaar waarin ze zijn ontkiemd. Veel van die planten zijn oorspronkelijk afkomstig uit landen waar ze - dankzij een milder klimaat - verschillende jaren naeen kunnen groeien en bloeien. In sommige gevallen betreft het halfheerstertjes, zoals het 'leeuwenbekje', dat afkomstig is uit het gebied rond de Middellandse Zee. Maar er zijn ook 'echte', inheemse éénjarigen, onder andere de klaproos, korenbloem en bolderik, die vroeger nogal eens tussen het koren te zien waren.
Daarnaast zijn er vanuit het buitenland planten naar West Europa gebracht, die zich ook in het land van herkomst als echte éénjarigen gedragen. Vaak zijn ze afkomstig uit streken waar de omstandigheden zo ongunstig zijn, dat de betreffende planten maar een klein gedeelte van het jaar hebben om zich te ontwikkelen.
Dat geldt bijvoorbeeld voor de gewassen uit woestijngebieden, waar alleen in de winter wat regen valt. Al na de eerste buien zullen de zaden van de daar inheemse planten gaan ontkiemen. Gezien de temperatuur er doorgaans aan de hoge kant is , zullen ze kort daarop al bloemen laten zien. Voordat de zon meedogenloos gaat branden maken de planten zaad om - voordat ze verdorren - voor nageslacht te zorgen.
Zo gaat het bijvoorbeeld bij het 'slaapmutsje', dat ook wel 'Juliaantje' wordt genoemd. Enkele weken nadat er in november of december regen is gevallen, is de anders zo dorre Californische woestijn oranje gekleurd van de slaapmutsjes. Deze papaverachtige planten sterven af na een korte, maar hevige periode van bloei. Uit het zaad dat ze in deze periode hebben gevormd, ontkiemen in de volgende regenperiode nieuwe planten.
'Echte' éénjarigen vormen maar een klein gedeelte van het assortiment tuinplanten dat 'zomerbloemen' wordt genoemd.
Tweejarigen ontwikkelen zich in het jaar waarin ze zijn gezaaid tot planten die een winterse rustperiode doormaken. In het voorjaar daarop vormen ze bloemen en zaad, om vervolgens af te sterven.
Tweejarigen hebben dus twee groeiseizoenen nodig om hun levenscyclus te volbrengen. Maar ook in dit geval geldt, dat de natuur zich niet volgens de regels van de mens laat dwingen.
Er zijn namelijk heel wat tweejarigen die het met een goede verzorging en een dosis geluk enkele jaren langer zullen uithouden. Enkele voorbeelden hiervan zijn : stokrozen (zie foto), viooltjes en duizendschonen. Doorgaans bloeien de tweejarige planten in het eerste jaar het mooist.
Eén en tweejarigen vormen een groep van planten die in de tuin onmisbaar zijn. De vaak uitbundige zomerbloei van de éénjarigen zal ieder jaar weer voor een welkome aanvulling zorgen in de vaste-plantentuin of in de heesterborden en van menig stukje grond een waar kleurig bloemenparadijs maken.
Tweejarigen zijn vooral zo aantrekkelijk, omdat ze al vroeg in het jaar bloeien. Zodra de temperatuur wat milder wordt en de dagen wat langer, laten ze hun fraaie bloemen zien, vaak nog voordat de tulpen beginnen met hun bloei.