Eumaeus minyas

 
   
 

 

 

Deze vlinder is een relatief groot en donkergekleurd blauwtje, dat in de warmere delen van de Verenigde Staten vliegt. De vlinder is bij voorkeur te vinden rond struikgewas dat groeit langs de bosranden en op open plekken in het bos. De rupsen leven van planten die behoren tot het geslacht Zamia. De donkergroene weerschijnkleur op de bovenkant van de vleugels is niet aanwezig op de vleugeladeren. Opvallend zijn de metaalblauwe vlekken aan de achterrand van de achtervleugels.