Inhalige farmaco- industrie onderschatte risico op kanker

 
   
Diemen (NL) - Hormoonbehandeling bij vrouwen met overgangsklachten vergroot het risico op kanker ťn de kans om hieraan te overlijden. Beschuldigende vingers wijzen nu richting de farmaceutische industrie.

Vrouwen die een langdurige hormoonbehandeling ondergaan tegen overgangsklachten hebben veel meer kans op borstkanker. Het verschil is meetbaar vanaf het moment dat begonnen wordt met de therapie en leidt - na tien jaar hormoonbehandeling - tot zesenzestig procent meer kans op borstkanker. Ook het risico om aan die ziekte te overlijden neemt met ruim twintig procent toe door gebruik van de hormonen. Dit blijkt uit een Brits bevolkingsonderzoek onder ruim een miljoen vrouwen in de leeftijd van vijftig tot vierenzestig jaar (The Lancet). Het risico neemt weer af als de behandeling ophoudt. Vijf jaar na de therapiestop is de kans op borstkanker weer vergelijkbaar met die van onbehandelde vrouwen. 

Dat het hoge risico van de hormoontherapie nu pas aan het licht is gekomen, ligt aan de inhaligheid van de farmaceutische industrie die de therapie ontwikkelde, zo blijkt uit een reactie van prof dr Toine Lagro-Janssen (Universiteit Nijmegen) en twee van diens Canadese collega's. In een commentaarstuk van The Lancet betoogden zij dat 'de risico's voor patiŽntes nadrukkelijk zijn gebagatelliseerd bij de introductie van en voorlichting over de hormonale behandeling van overgangsklachten.' 

Lobby
Eerder onderzoek van de farmaceutische industrie had al een (lichte) toename van borstkankergevallen door de hormoonbehandeling (met oestrogeen en progesteron) tijdens de menopauze aangetoond. Die gold volgens de gegevens echter alleen voor behandelingen die langer dan tien jaar duurden. 'Door de actieve lobby van de industrie werden kritische artsen gestigmatiseerd en nauwgezette risico-analyses nagelaten', aldus het Nederlands-Canadese commentaar. 

Uit de huidige Britse onderzoeksresultaten bleek verder dat die eerdere gegevens verkeerd zijn geÔnterpreteerd door de farmaceutisch industrie. Het effect van de behandeling op het ontstaan van borstkanker werd als gevolg hiervan onderschat. De afgelopen tien jaar, zo ramen de Britse wetenschappers, kregen twintigduizend vrouwen borstkanker door hormoongebruik tijdens de menopauze. 

Nederlandse richtlijn
Voor Nederland geldt deze schatting niet. Het beleid is hier jaren geleden al aangepast vanwege de (toen nog niet bevestigde) vermoedens van een verhoogde kans op borstkanker door de hormoonbehandeling. De richtlijn is dat na vier jaar behandeling de overgangsklachten opnieuw geŽvalueerd moeten worden, voordat de patiŽnt de therapie mag voortzetten.