Gewone krabspin

 
   


De gewone krabspin of Misumena vatia
De mannetjes van deze soort worden vier mm groot en dragen donkerbruine strepen op een witte tot groenachtige achtergrond. Wijfjes worden tien mm en zijn geel, geelgroen of wit, vaak met roodachtige flanken. De kleur kan afgestemd worden op de achtergrond. Zoals bij de krabspinnen zij de eerste twee potenparen verlangd en breeduit zijwaarts gericht. Verspreiding : vrij talrijk in Europa, in droog grasland en zonnige bosranden voorkomend. Vangt bloembezoekende insecten tot het formaat van honingbijen en vlinders. Bouwt zelf geen web. Volwassen dieren zijn te vinden van mei tot juli.