Hesperiidae

 
   
 

 

Dikkopjes zijn over het algemeen kleine vlinders met, de naam zegt het al, dikke koppen. Wereldwijd zijn er meer dan 3.500 soorten van bekend. Het overgrote deel van de vertegenwoordigers van deze familie leeft in Zuid-Amerika. In tegenstelling tot de Europese soorten komen daar dikkopjes voor met felle kleuren, die soms staarten hebben aan de achtervleugels. Dikkopjes hebben in verhouding tot hun zware lichaam maar kleine vleugels. Een vleugelspanwijdte van 30 mm. is dan ook voor Europese begrippen groot, maar sommige tropische dikkopjes halen wel een spanwijdte van 80 mm. Bij het vliegen bewegen deze vlinders hun vleugels dan ook met een grote snelheid. Hun vlucht is daardoor uitermate snel en dartelend. Verder zijn de dikkopjes uitgerust met een opvallend lange roltong. Hun antennes zijn te onderscheiden van die van andere dagvlinders door het geknikte uiteinde. Dikkopjes leggen eieren die bolvormig tot ovaal zijn en een afgeplatte basis hebben. De kale rupsen van de dikkopvlinders leven in kokertjes, die ze spinnen door bladeren van de voedselplant met een spinsel van zijdedraad aan elkaar te bevestigen. In zo'n koker blijven ze uit het zicht van insecteneters. Alleen om te eten verlaten ze hun huisje. Ook als de rupsen verpoppen, maken ze gebruik van spinseldraden. De pop zit tussen de vegetatie verstopt in een wijdmazig, ijl coconnetje.