Het aanwijzen

 
   
Wijzen : het richten van iemands aandacht

Een van de eerste gebaren
In een park loopt een jong stel met hun eenjarige dochtertje in een buggy. De man hurkt op hoogte van de kleine, wijst met zijn vinger in de richting van het water en zegt: "eend!". Daarna kijkt hij hoopvol in haar richting. Het meisje imiteert het gebaar en brabbelt: "een!". Triomfantelijk glimlacht de man naar zijn vrouw en wijst het volgende voorwerp aan. Wijzen is een van de eerste gebaren die we in onze vroege jeugd zien en zelf leren te gebruiken. Inmiddels is onze woordenschat gegroeid evenals wijzelf. Toch is wijzen een makkelijke en veelgebruikte manier gebleven om iets aan te duiden.

Een hand als een pistool
We wijzen dan ook de hele dag door naar de dingen waar we over spreken en in de richtingen waarin we ons bewegen. Tijdens het wijzen van de weg ondersteunen onze vingers de woorden links en rechts, zodat ze zelfs voor een buitenlander verstaanbaar zijn. Toch wordt ons wijzen niet altijd op prijs gesteld. Al snel leren we dat wijzen naar andere personen veelal niet prettig wordt gevonden. Als ik naar jou wijs terwijl ik over je spreek maakt mijn vinger jou meteen duidelijk dat jij het onderwerp van gesprek bent. Hoewel iedereen begrijpt dat anderen wel eens over je spreken, mag je dit zeker niet merken. Ook als ik tegen je spreek mag ik niet naar je wijzen. Mijn vinger kan dan zeer beschuldigend over komen. Overigens maakt de hoogte en de stand waarop ik mijn hand houd daarbij wel enigszins verschil. Het meest bedreigend is wijzen met een hand als een pistool in vertikale positie, de duim omhoog en de wijsvinger in de richting van het gezicht van de ander. Een laaggehouden wijsvinger aan een horizontale hand is iets beter te verdragen, vooral als deze gebruikt wordt om een bepaald gesprekspunt te benadrukken. Als de hand gedraaid wordt met de handpalm omhoog is het nog meer acceptabel. Hoewel de vinger dan nog steeds wijst krijgt de hand iets uitnodigends.

Welke vinger ?
Als we het hebben over wijzen denken de meeste mensen het eerst aan een naar voren uitgestoken wijsvinger. De meeste mensen wijzen doorgaans met deze tweede vinger, maar uitzonderingen bevestigen hierop de regel. Mijn vader wijst bijvoorbeeld altijd met zijn middelvinger: "die is langer" is daarvoor zijn verklaring. Sommige mensen wijzen wel eens met hun pink. Een uitgestoken pink komt minder agressief over dan een wijsvinger maar is wel kwetsbaar. De pink wordt minder vaak gebruikt om iets op grote afstand aan te wijzen. Wijzen met de duim over de schouder in zijwaartse richting wordt soms gedaan als iemand de spot met anderen wil drijven of kwaad over hen spreekt. Als iemand met zijn duim naar achteren wijst, kan het zijn dat in het gesprek wordt verwezen naar een gebeurtenis in het verleden. De ringvinger is de enige vinger waar gewoonlijk niemand mee wijst. Het zou namelijk enige lenigheid vergen om dat goed te kunnen.

Met het hele lichaam
Naar iemand richten met een vinger is een duidelijke, maar ook zeer opvallende manier van wijzen die zoals eerder gezegd, door anderen meestal niet op prijs gesteld wordt. In ons leven hebben we onszelf daarom andere, soms zeer subtiele manieren van wijzen aangeleerd. Daarbij maken we gebruik van verschillende lichaamsdelen. We kunnen makkelijk en minder opvallend wijzen door middel van een knikje, door onze voeten in een bepaalde richting te draaien, een kleine zijdelingse beweging met een hand te maken of alleen al door ergens naar te kijken. Door middel van onze gezichtsuitdrukking of een korte blik naar de ander laten we tegelijkertijd weten dat onze bewegingen bedoeld zijn om iets of iemand aan te duiden.

Ogen die wijzen
Onze vingers zijn dus niet onze enige richtingaanwijzers. Misschien wijzen we zelfs nog wel het meest met onze ogen. In onderling contact volgen mensen telkens de blikrichtingen van anderen. Dit is een natuurlijke reactie die meestal onbewust plaatsvindt. Als iemand op straat naar boven staat te staren, wekt dit meteen de nieuwsgierigheid van de voorbijgangers: zij houden in en kijken ook naar boven. Als iemand op de grond iets aan het zoeken is, kijken anderen ook omlaag. Probeer het maar eens uit op school of op je werk. Strek bijvoorbeeld tijdens een gesprek plotseling je rug, om over de schouder van je gesprekspartner heen te kijken. De kans is groot dat de ander zich omdraait om ook in die richting te kijken. Gebruikmaking van deze manier van wijzen kan bijvoorbeeld nuttig zijn voor een verkoper. Door tijdens het verkoopgesprek regelmatig te kijken naar zijn product, kan hij de aandacht van de klant daarop richten.