Hipparchia fagi

 
   
 

 

 

De grote boswachter is een bewoner van de bossen in grote delen van Europa. De vlinders houden zich bij voorkeur op langs bosranden. Ze drinken nectar uit bloemen, het sap van rottende vruchten en van bloedende bomen. Eitjes worden gelegd op vele soorten grassen. Het half volgroeide rupsje overwintert aan een dorre grasstengel. Na de overwintering eet hij geruime tijd alvorens te verpoppen in een holletje onder de grond. Er is jaarlijks één generatie. De grote boswachters vliegen voornamelijk in augustus.