Ik en de wereld

 
   

Hoewel wij als mens leven als onderdeel van een maatschappij die ons beÔnvloedt en waarmee wij rekening moeten houden, is het niet moeilijk om onze plaats hierin te bepalen. Je tekent gewoon een cirkel en plaatst een punt in het midden ... dat punt ben ik. Ieder mens heeft zo'n cirkel en ieder mens staat in het midden ervan.
Als je iemand vraagt ( moet je eens doen) wie voor hem of haar de belangrijkste persoon is in zijn of haar leven, dan gaat men daar toch eens over nadenken. Men moet er echter niet over nadenken, want iedereen vindt zichzelf de belangrijkste persoon in zijn of haar leven. Iedereen heeft ook een cirkel om zich heen .... ouders, familieleden, vrienden, leerlingen op school, collega's op het werk, enz. Iedereen heeft wel degelijk een cirkel of met andere woorden een eigen leefwereld, maar bij niet iedereen ziet die cirkel er hetzelfde uit. Die verschilt naargelang je oorsprong en de levenssituatie waarin je terecht komt.  Ook kan je voor een stuk die cirkel zelf bepalen. Jij hebt de mogelijkheid om de mensen die jij wil in jou cirkel toe te laten en je kunt ook de afstand tussen jou en die mensen zelf bepalen.

Laten we het hier houden bij die 'ik', die zich wil ontdekken, ontplooien en zich goed voelen in zijn vel. Daarom heeft die ik enkele behoeften (denk maar aan de behoeftenpiramide van Maslov - zie onze KinderBase). Waar de nadruk in onze Westerse wereld en cultuur vroeger lag bij de eerste twee trappen van deze piramide (primaire behoeften en bestaanszekerheid) hebben onze moderne behoeften zich verlegd naar de hoogste regionen.  Ieder mens wil dus effectief zichzelf ontplooien, iemand zijn, belangrijk zijn en gewaardeerd worden. Men wil zijn mogelijkheden ten volle benutten en hier speelt ons maatschappijbeeld gretig op in.

En dat alles omdat wij in de eerste plaats 'aandacht' willen. We kunnen stellen dat voor de hedendaagse Westerse mens 'aandacht' de belangrijkste behoefte geworden is. Wie eraan twijfelt hoeft zich maar eens in te beelden dat er niemand aandacht aan je besteedt en dat je overal wordt uitgesloten. Dat moet ondraaglijk zijn en jou psychisch naar een dieptepunt leiden. Dat 'belangrijk zijn' kan bij sommige mensen extreme vormen aannemen. Men heeft er veel (zeg maar alles) voor over om 'erbij te horen'. Hier kunnen we terecht verwijzen naar de vele financiŽle problemen bij mensen. Men gaat financieel zijn boekje te buiten om toch maar een bepaalde levensstandaard voor te wenden.
Op dat moment is men niet meer in staat om zelf de cirkel rondom zich te bepalen en in de hand te houden. Hij leeft als het ware niet meer, maar wordt geleefd door de mensen die hij in zijn cirkel heeft toegelaten.

Daarom is het belangrijk dat je als mens steeds bewust bent dat jij de persoon bent die centraal staat in jou cirkel en dat jij bepaalt wie je tot die cirkel toelaat. Bepaal zelf jou leefwereld, jou doelstellingen, jou vriendenkring, jou portie aandacht en belangrijkheid die je wil en wees daar naar haalbaarheid eerlijk in. Stel een plan op wat je wil bereiken en hoe je het wil bereiken. Meer hierover op een volgende pagina.