Koffieleuten en
suikerziekte

 
   
Boston, Massachusetts (VS) - Een groot epidemiologisch onderzoek in de VS ondersteunt de bevinding van twee Nederlandse onderzoekers in 2000 dat notoire koffiedrinkers minder kans op diabetes hebben. Gewone koffie werkt beter dan gedecaffe´neerde.

Een bakkie koffie vormt voor velen een goed begin van de dag. Frank Hu en zijn collega's van Harvard School of Public Health en Brighham and Women's Hospital hebben nu gevonden dat meer dan zes koppen koffie per dag het risico op type-2-diabetes (ouderdomssuiker) halveert. Dan moeten mensen wel gewone koffie drinken, want bij gedecafe´neerde koffie was het gunstige effect minder groot. 
Drie jaar geleden publiceerden Rob van Dam en Edith Feskens al in The Lancet onderzoeksresultaten van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en MilieuhygiŰne RIVM die aangaven dat wie veel koffie drinkt minder kans heeft op suikerziekte. Van cafe´ne, het bekendste ingrediŰnt in koffie, is bekend dat het de gevoeligheid voor insuline verlaagt, maar andere verbindingen in koffie verhogen juist die gevoeligheid. Daarnaast bevat koffie nog vele andere bestanddelen die mogelijk gunstige of juist negatieve gezondheidseffecten hebben. 
De Amerikaanse onderzoekers bevestigen nu, in Annals of Internal Medicine, het resultaat van de twee Nederlandse onderzoekers, maar maken bovendien onderscheid tussen het drinken van normale koffie en gedecafe´neerde koffie. Daartoe volgden zij twaalf jaar lang veertigduizend mannen en tachtigduizend vrouwen, die elke twee tot vier jaar een vragenformulier invulden. Tijdens het onderzoek kwamen er bij de mannen ruim 1300 nieuwe gevallen van suikerziekte, en bij de vrouwen ruim vierduizend. Dankzij de omvang van de groep deelnemers konden de onderzoekers mogelijke effecten van roken, lichaamsbeweging en vetzucht uitsluiten. 
Opvallend is het verschil tussen mannen en vrouwen. Bij veeldrinkers van koffie met cafe´ne is de kans op diabetes-type-2 bij mannen de helft lager ten opzichte van mannen die geen koffie dronken. Vrouwelijke veeldrinkers van koffie liepen 30% minder kans op diabetes-2 ten opzichte van vrouwen die geen koffie dronken. Bij veeldrinkers van gedecafe´neerde koffie waren deze risico's respectievelijk 25% en 15% lager. 
Dit betekent overigens niet dat iedereen nu snel een kop koffie moet gaan halen, waarschuwt Frank Hu. "We begrijpen nog steeds niet waarom koffie het ontstaan van diabetes-type-2 remt, en meer onderzoek is duidelijk nodig."