Koolwitje

 
   


foto:http://www.kulak.ac.be/nl/KULAKAlgemeen/Natuur/De meest voorkomende dagvlinder is het koolwitje. Men kan het koolwitje in het voorjaar en de zomer boven de koolvelden zien fladderen. Nadat de koolwitjes enkele dagen eerder nog bij de bloesems te vinden waren, waar ze met hun zuigbuis (roltong) de nectar uitzogen, laten de wijfjes zich nu neer op één van de talrijke koolbladeren.

Ze klappen de vleugels samen en leggen aan de onderkant van de bladeren langwerpige, gele eitjes in kleine hoopjes van zo'n 50 tot 70 stuks. In totaal worden er ongeveer 600 eitjes tegen de onderkant van het blad geplakt. Enkele dagen later sterven de vlinders. Hun levensduur bedraagt ongeveer drie tot vier weken. 14 dagen later komen de ongeveer 2 mm lange rupsen uit het ei. Ze blijven eerst in grote aantallen bij elkaar. Wanneer ze nu niet door de boeren worden verdelgd zullen ze zich over het hele veld verspreiden en zullen ze aan de koolplanten beginnen te knagen.
De rups groeit zeer snel hierdoor knapt hij meerdere keren uit zijn huid. Hij vervelt viermaal voordat hij zijn uiteindelijke grootte van 4 cm heeft bereikt. De volwassen rups is groenachtig met zwarte stippen en vlekken. Over de lengterichting heeft hij drie gele strepen. De rups heeft 13 ringen (segmenten). De rups heeft een paar kleine voelsprieten op zijn kop en aan beide zijden zes minuscule puntogen. Met zijn kaken kan de rups stukjes blad afsnijden. De rupsen eten vaak tweemaal zoveel als hun eigen lichaamsgewicht en ze groeien zeer snel. Bovendien slaan ze reservestoffen op. Aan de drie borstsegmenten zitten drie paar borstpoten, deze zijn geleed. De rups kan zich niet allen met zijn poten voortbewegen. Aan de derde, vierde, vijfde en zesde achterlijfssegmenten zitten vlezige, ongelede buikpoten. Aan het 14 segment, het laatste lichaamsdeel, zitten ook een paar buikpoten. De buikpoten zijn bedekt met chitinehaakjes, hiermee kan de rups zich vasthaken. Wanneer de rups uitgegroeid is, verlaat hij het koolveld en gaat hij op zoek naar een plaats waar hij zich kan verpoppen. Daarvoor legt de rups dikwijls grote afstanden af. Een huis, een muurspleet of een boom kunnen geschikte plaatsen zijn. De rups scheidt met zijn spinklieren een spinstof af waarmee hij een klein hoopje draad vormt. De rups hecht zich hier met zijn buikpoten aan vast en hij wikkelt een groot aantal draden om zijn lichaam. Daarbij buigt rups zijn voorlichaam ver naar achteren, hij maakt de draden aan zijn rechter- en linkerkant vast. Hierdoor vormt zich een gordel om de rups. Dan vindt er een 5e vervelling plaats, het chitineomhulsel scheurt open en wordt afgestroopt.
De nu tevoorschijn komende pop brengt zich direct in veiligheid, door zijn achtereind weer in het voorhanden zijnde hoopje draad te boren. De zogenoemde gordelpop heeft een hoekige gestalte, die zich naar achteren toe wigvormig toespitst. De pop is geelgroen van kleur. Door de dunne chitinelaag kan men de contouren van de vleugels, poten, zuigbuis en ogen al zien. Er is een wezenlijk verschil met de poptoestand van de meikever. De pop, die helemaal niet beweegt, neemt helemaal geen voedsel tot zich. In de cocon vindt gedurende de winter de metamorfose tot vlinder plaats. De organen waren in aanleg al in de rups aanwezig en ze ontwikkelen zich nu met behulp van de vetreserves verder. Ook hevige kou heeft geen nadelige invloed. In het volgende voorjaar bevrijdt de vlinder zich uit zijn omhulsel. De vleugels hangen eerst slap naast het lichaam, de chitinedeeltjes worden langzamerhand hard. Dan vult het hele tracheeënstelsel (ademhalingsstelsel van insecten) zich met lucht en kan het koolwitje zijn weg vervolgen.
Men onderscheidt een voorjaars- en een zomergeneratie. In het voorjaar uitgekomen koolwitjes leggen hun eitjes op in het wild groeiende kruisbloemigen zoals de pinksterbloem. Ze richten geen schade aan omdat hun aantal wezenlijk kleiner is. De zomergeneratie bezet de koolvelden.