Het kweken van
tweejarigen

 

Bloemen en planten overzicht >>

 
Waarom worden tweejarigen zo weinig door tuinliefhebbers gezaaid ? Misschien houdt het wel verband met het tijdstip van zaaien in de vakantieperiode : juli en augustus. U moet natuurlijk wel ruimte in uw tuin hebben voor een speciaal bedje waar de jonge plantjes kunnen worden uitgeplant. Als u in het vroege voorjaar uw tuin tot een waar kleurfestijn wil maken, doet u er goed aan ook de tweejarigen in uw tuinplannen te betrekken.

Zaaien van tweejarigen
Tweejarigen moeten zich voor de winter voldoende kunnen ontwikkelen, anders komen ze in het voorjaar te laat in bloei. Dat geldt met name voor de reuze-berenklauw (Heracleum mantegazzianum) en de wegdistel (Onopordum). Bijtijds zaaien (in juli of augustus), is dus van groot belang. Zaait u voor die tijd, dan zullen de planten voor de winter te groot worden en soms zelfs al gaan bloeien. In de meeste gevallen zullen ze dan bij het invallen van de winter doodgaan. Tweejarigen worden in de open lucht gezaaid op een plek die niet in de schaduw ligt van bomen of struiken. De grond, die eerst onkruidvrij wordt gemaakt, moet worden voorzien van samengestelde mest (12+10+18) nadat het zaaibed is omgespit. U kunt de grond daarna het best een week met rust laten. Droge grond wordt één dag voor het zaaien goed nat gemaakt. Als u de aarde vlak heeft geharkt en harde kluiten heeft verwijderd, kunt u het zaad uitstrooien. Om een goede verdeling te krijgen wordt het zaad eerst vermengd met wat droog zand. Gebruik niet teveel zaad, anders moet u de planten al heel snel door ruimtegebrek verspenen. Na het zaaien wordt bij droog en zonnig weer een schermmat of een jutezak over de grond gelegd, om uitdroging van de aarde te voorkomen. Als de grond toch nog uitdroogt, sproeit u met een fijne broes op de gieter, of met de vernevelaar op de tuinslang. Sproei bij voorkeur 's avonds, zodat het water goed in de grond kan doordingen. Als het zaad opkomt moet u de schermmat direct verwijderen. Doet u dat niet, dan zullen de jonge kiemplantjes door gebrek aan licht gaan 'rekken' en als ze in het zonlicht komen te staan, gaan ze dan verbranden.
Vergeet niet om de plantjes regelmatig te besproeien, want de zon kan in juli en de eerste helft van augustus fel schijnen.
Naast de door u gezaaide planten, zullen in uw zaaibed ook onkruiden de kop bovensteken. U zult dan ook regelmatig moeten wieden.

Verspenen
Vier tot vijf weken nadat u de tweejarigen heeft gezaaid kunt u de planten op een kweekbedje planten. Het kweekbed moet zo zonnig mogelijk gelegen zijn en ten hoogste twee uur per dag schaduw hebben. Een week voor het verspenen moet het kweekbed worden omgespit. Op voedselarme gronden kunt u tegelijk wat goed verteerde stalmest of compost onderspitten. Droge grond wordt besproeid en vlak voor het verspenen vlak en fijn geharkt.
Na het verspenen worden de planten aangegoten. In de eerste week na het verplanten moet u ze goed nat houden. Daarna kunt u het water geven verminderen. Hou het kweekbed vrij van onkruid. Herfstbladeren die tussen de planten vallen moet u weghalen.

In de winter
De verzorging van tweejarigen is in de winter sterk afhankelijk van het weer. De meeste planten zijn relatief bestand tegen het geweld van koning winter, maar als het te bar wordt moeten ze toch worden beschermd. Bij strenge vorst moet u de planten afdekken met wat riet of ander luchtig materiaal. Zodra de vorst is geweken moet het echter direct van de planten worden verwijderd, want door het gebrek aan licht zouden de stengels te slap worden.
De meeste tweejarigen kunt u tot aan het voorjaar op het kweekbed laten staan. Er zijn echter enkele soorten die u voor de winter een definitief plaatsje in uw tuin moet geven. Het betreft vooral de wat grotere tweejarigen, zoals de Onopordum (wegdistel), Oenothera biennis (gewone teunisbloem), Verbascum thapsiforme (koningskaars-zie foto) en Althaea rosea (stokroos). Daar ze een penwortel hebben, moeten ze worden verplant als ze nog erg klein zijn. Als u deze planten erg ruim heeft gezaaid verspeent u ze niet, maar zet u ze best direct op hun plekje in de tuin. Doe dit eind september, begin oktober. Zorg ervoor dat de penwortel niet wordt beschadigd en zet hem netjes recht in de grond ! Wanneer u in de herfst het onkruid regelmatig uit het kweekbed heeft verwijderd, zal wieden in de winterperiode nauwelijks nodig zijn.

Het voorjaar
Zodra de strenge vorst is verdwenen (gewoonlijk vanaf half maart) kunt u de tweejarigen in de tuin uitplanten. De grond waarin ze komen te staan wordt eerst gespit en geharkt. Haal de planten voorzichtig uit het kweekbed en zorg ervoor dat er veel aarde aan de wortels blijft hangen.