Lood

 
   
 

Ongeveer 6.500 jaar voor Christus

Lood is één van de oudst bekende metalen. Net als koper werd het al rond 6.500 voor Christus in Turkije gebruikt. Lood is, in tegenstelling tot koper, in de natuur zelden puur aan te treffen en moet uit erts gewonnen worden door het in een heet vuur te roosteren. De oudste gevonden voorwerpen waren loden kralen, wat kan duiden op het feit dat de vroege mensen het als een kostbaar metaal beschouwden en alleen voor siervoorwerpen gebruikten.