Meelwormkever
(meeltor)

 
   De enigszins lange kever (12-18 mm) is bruin tot zwart glanzend. Op de dekschilden lopen fijne stippellijntjes en ook het halsschild is fijn en gelijkmatig gestipt. Het halsschild is minder lang dan breed. De geledingen van de korte sprieten zijn licht verdikt. Sprieten en poten zijn roodbruin.
Verspreiding : een zeer verspreide soort, die men in Europa aantreft va het zuiden tot aan de poolcirkel. In de natuur leven de dieren vooral in molm van oude bomen en in vogelnesten. Als cultuurvolger is deze kever met zijn larven echter talrijk aanwezig in meel en meelproducten. De kevers zijn hoofdzakelijk tijdens de nacht actief en vliegen dan vaak naar het licht. Kevers en larven voeden zich met houtmolm, granen, meel en meelproducten. Jeugdstadia : de geelbruine larven van de meeltor zijn de bekende meelwormen, die als vis- en vogelvoer gekweekt worden. Ze zijn langgerekt en hebben een harde huid. Bij de juiste temperatuur zijn verscheidene generaties per jaar mogelijk.