Nanopartikels bieden hoop voor gentherapie

 
   
Leuven (B) - Leuvense en Japanse onderzoekers ontwikkelden een nieuwe techniek die gezond DNA in een zieke cel smokkelt.

Al meer dan tien jaar vormt gentherapie een grote belofte, maar tot een doorbraak is het niet gekomen. Prof dr Marinee Chuah en prof dr Thierry Vandendriessche van de KU Leuven ontwikkelden met Japanse collega's onder leiding van prof Kuroda een soort hybride technologie, die belooft zowel veilig als efficiŽnt te zijn. "We zijn hiermee een stapje op de goede weg", verklaart Vandendriessche. 
Gentherapie gaat ervan uit dat als er in het cel-DNA defecten zitten, dat kan worden tenietgedaan als men intact DNA in die cellen brengt. EfficiŽnte methoden hiervoor, waarbij virussen het DNA binnensmokkelen, hadden totnogtoe echter schadelijke bijwerkingen, en veiligere methoden waren inefficiŽnt. 

De Leuvense en Japanse onderzoekers zochten naar een techniek die DNA specifiek in levercellen bezorgt, en daarvoor vormt het hepatitis-B-virus een goed uitgangspunt. Ze isoleerden uit hepatitis-B-virussen het gen dat codeert voor een eiwit in de virusmantel. Dit eiwit zorgt ervoor dat deze virussen menselijke levercellen kunnen binnendringen. Ze introduceerden dat DNA vervolgens in gistcellen die daarop het viruseiwit in grote hoeveelheden produceerden. Vervolgens maakten ze nanopartikels, ofwel holle vetdeeltjes (liposomen) met aan de buitenzijde het viruseiwit. Daarmee hadden ze een transportmiddel voor een gezond gen. Met stroomstootjes, een techniek bekend als elektroporatie, brachten ze kopieŽn van het gezonde gen in deze nanopartikels. 

Leverkanker en bloedstollingsziekte
Toen was het de vraag of genen inderdaad in een cel belanden en die cel dan het gewenste eiwit maakt . De onderzoekers hebben het uitgetest bij zowel menselijke cellen 'in de reageerbuis' als bij muizen die een menselijke tumor in de lever hadden. Het viruseiwit herkent de levercellen van een muis niet, maar wel de menselijke tumorcellen. De testen bleken succesvol, zo melden de onderzoekers in Nature Biotechnology. En het is veilig, omdat de nanopartikels geen ander virusmateriaal bevatten. 
Op termijn moeten artsen hun patiŽnten met een eenvoudige injectie gezonde genen voor de levercellen kunnen toedienen. Die cellen kunnen dan alsnog ontbrekende eiwitten gaan aanmaken. Mogelijke toepassingsgebieden zijn leverkanker en bepaalde vormen van bloedstollingsziekte. De twee Leuvense onderzoekers voorzien dat hun nanopartikels in plaats van DNA ook medicijnen doelgericht naar kankercellen kunnen brengen. Daarnaast zijn met manteleiwitten van andere virussen ook nanopartikels denkbaar die in plaats van andere levercellen lichaamscellen in andere organen genezen.