NASA

 
   
IMAGE: NASANASA (afk. van Eng.: National Aeronautics and Space Administration), onafhankelijk overheidslichaam in de Verenigde Staten, opgericht in 1958, verantwoordelijk voor de organisatie van (in eerste instantie niet-militair) wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van lucht- en ruimtevaart. Wel bestaat er samenwerking met het ministerie van Defensie.