Noordse kakkerlak

 
   


Ectobius lapponicus - familie Ectobiidae.
In tegenstelling tot de bakkerstor en aanverwanten is deze soort inheems in Europa. De Noordse kakkerlak wordt dertien mm. lang en is bruinzwart. De mannetjes hebben goed ontwikkelde dekschilden en vleugels, waarvan ze ook veel gebruik maken. De dekvleugels van het wijfje zijn korter, haar vliegvleugels sterk gereduceerd.
Verspreiding : over heel Europa, tot Lapland, verspreid in bos- en heidegebieden. Men vindt ze vaak op en in de strooisellaag - de mannetjes meestal in lage begroeiing, de wijfjes op de grond. Boskakkerlakken zijn overdag actief en voeden zich met allerlei organisch afval, maar ook met kleinere diertjes. Jeugdstadia : op het ontbreken van vleugels na lijken de larven op de volwassen dieren.